STA, 27. 9. 2013

V gledališkem muzeju okrogla miza o smiselnosti gledališkega inštituta

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije ob 16. uri v Slovenskem gledališkem muzeju pripravlja okroglo mizo na temo Gledališki inštitut - pobuda v pravem času?. Na njej bo beseda tekla o tem, ali je ustanovitev Slovenskega gledališkega inštituta v letu 2015 smiselna, razmišljali bodo tudi o različnih vidikih njegovega delovanja.
:
:

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, zamisel o gledališkem inštitutu, ki bi kot krovna nacionalna institucija na področju uprizoritvenih umetnosti skrbel za povezovanje trenutno razmeroma razpršenih dejavnosti, vezanih na raznolika področja od arhivistike, muzealstva ali teatrologije do mednarodne promocije slovenskega gledališča, ni nova.

Prve resne pobude sta že pred pol stoletja dala Dušan Moravec in Filip Kumbatovič, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije pa je leta 2011 na ministrstvo za kulturo naslovilo predlog za ustanovitev Slovenskega gledališkega inštituta. Ta naj bi skrbel za raziskave iz teorije in zgodovine slovenske dramatike oziroma gledališča, interdisciplinarne raziskave scenskih umetnosti, slovensko gledališko dediščino in njeno sistematično vrednotenje ter predstavljanje, digitalizacijo historičnih in tekočih podatkov s področja scenskih umetnosti, celovito založniško dejavnost, mednarodno promocijo in povezovanje.

Sedaj ustanovitev Slovenskega gledališkega inštituta (SGI), oziroma preoblikovanje in širitev sedanjega Slovenskega gledališkega muzeja v SGI kot "točko povezovanja vseh akterjev na področju uprizoritvenih umetnosti" v letu 2015 predvideva aktualni osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017.

Vendar pa je poleg načelnega odobravanja nameravani kulturno-politični ukrep naletel tudi na nekatere pomisleke: ali v času, ko se sredstva za umetnost vse bolj izrazito krčijo, nujno potrebujemo novo ustanovo te vrste; kakšen bi bil konkretno ustroj inštituta in kakšne finančne in kadrovske pogoje bi imel na voljo za svoje delovanje; katere naloge, ki naj bi jih inštitut opravljal, zdaj že bolj ali manj uspešno opravljajo drugi akterji in kako velika je potreba po njihovem prenosu na inštitut; katere bi bile druge prednosti (ali slabosti) ustanovitve inštituta.

Na našteto bodo odgovore na današnji okrogli mizi skušali najti Mojca Jan Zoran z ministrstva za kulturo, Blaž Lukan kot predsednik Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije v času, ko je društvo ministrstvu podalo pobudo za ustanovitev SGI, ter direktor Slovenskega gledališkega muzeja in predstavnik Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Ivo Svetina.

Moderator bo teatrolog Primož Jesenko, na okroglo mizo pa so povabili še umetniško direktorico Festivala Borštnikovo srečanje Aljo Predan, direktorico Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček, vodjo umetniškega oddelka Prešernovega gledališča Kranj Marinko Poštrak ter predstavnike Društva gledaliških režiserjev, Slovenskega centra ITI in Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

Jasmina Založnik, SiGledal, 1. 10. 2013
Vizija in realnost ustanavljanja Gledališkega inštituta