STA, 22. 7. 2021

V Gledališču Celje bodo obnovili ogrevalni sistem, na Starem gradu romanski palacij

Celjska občina bo do sredine septembra v Gledališču Celje obnovila ogrevalni sistem, plinsko kotlovnico in toplotno postajo. Pogodbena vrednost del znaša 278.870 evrov, od tega je ministrstvo za kulturo prispevalo 94.300 evrov. Obnovo romanskega palacija na Starem gradu pa bo ministrstvo sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 61.920 evrov.

Foto: Arhiv Gledališče Celje

Namen obnove je zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za delovanje gledališča, so danes sporočili s celjske občine. Obnova bo obsegala vgradnjo dveh kondenzacijskih plinskih kotlov in pripadajoče opreme, zamenjavo dotrajanih radiatorjev, ureditev priprave in oskrbe s toplo sanitarno vodo ter vzpostavitev sistema energetskega monitoringa.

Zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ogrevalnega sistema gledališča bo celjska občina z vlaganjem v posodobitve občutno zmanjšala rabo energije in s tem povezane stroške. Za gledališko stavbo je konstantna oskrba s toplotno in električno energijo ter vodo zelo pomembna, saj je le tako omogočeno nemoteno izvajanje gledališke dejavnosti. Ogrevalni sistem je bil zastaran, stavba se je ogrevala preko dveh starejših kotlov na zemeljski plin.

Leta 2019 je občina že prenovila parter, stole, balkon, oba foyerja, garderobe za obiskovalce in igralce, vhodna vrata ter blagajno.

Celjska občina se bo lotila tudi obnove romanskega palacija na Starem gradu, vrednost projekta pa je ocenjena na nekaj manj kot 120.000 evrov.

Z obnovo in zamenjavo stavbnega pohištva bodo sanirali poškodbe, ki ogrožajo kamnito substanco palacija. Zamenjali bodo strešno kritino in v notranjosti položili nov, za spomenik primernejši tlak, z obojim pa bodo ohranili avtentično veduto enega najpomembnejših srednjeveških gradov v Sloveniji.

Po zaključku projekta v jesenskih mesecih bodo v romanskem palaciju uredili večnamensko dvorano za izvajanje različnih grajskih vsebin, ko sta razstave in poroke.

Gledališče Celje