STA, 8. 3. 2012

V Cankarjevem domu Kulturni bazar

V Cankarjevem domu (CD) bo 13. marca potekal Kulturni bazar, na katerem bodo kulturne ustanove iz vse Slovenije ter številni umetniki razgrnili svojo kulturno-vzgojno ponudbo za otroke in mladino. V enem dnevu se bo v vseh dvoranah CD zvrstilo več kot 40 glasbenih, gledaliških, plesnih in filmskih predstav, delavnic, predavanji in pogovorov.
:
:

Kot je na novinarski konferenci poudaril minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk, Kulturni bazar povezuje izobraževanje, ki je temelj kulture, in kulturo, ki mu daje žlahtno vsebino. Sodobnega izobraževanja brez kulturno umetniške vzgoje si po njegovem prepričanju ne moremo privoščiti. Kulturo je označil kot vseživljenjsko razsežnost, kot pomemben del našega vsakdana. Kot je še dejal, je namen Kulturnega bazarja predvsem v vzgoji mladih, da si bodo želeli tudi kulturnih in etičnih vsebin.

Generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Barbara Avčin Tržan je dejala, da se na ministrstvu z veseljem odzivajo na akcije, v katere lahko vključujejo vrednote in načela trajnostnega razvoja. Kulturni bazar pa vključuje generacijo, ki potrebuje mentorstvo, zglede, spodbude in izmenjavo mnenj, da bo lahko razmišljala po načelih trajnostnega razvoja.

Direktor Zavoda RS za šolstvo Gregor Mohorčič je poudarik, da je Kulturni bazar res osrednja nacionalna predstavitev kulture, toda skozi vse leto poteka še vrsta podobnih dejavnosti. Zavod za šolstvo je na poseben pomen kulturne vzgoje v šolskem procesu opozoril že leta 2008, saj je na podlagi Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 nekatere njene elemente vključil v učne načrte.

Konec lanskega leta pa je nastal tudi priročnik Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki je namenjen učiteljem, umetnikom, staršem, učencem, kulturnim ustanovam in vsem, ki se zavedajo pomena načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje.

Nataša Bucik z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je poudarila, da je bil Kulturni bazar sprva zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih in kulturnih ustanovah. Lani so ga odprli širši javnosti.

Na strokovno usposabljanje se je letos prijavilo več kot 900 strokovnih delavcev iz vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov, pa tudi precej študentov. V prvem in drugem preddverju CD bo potekal bogat spremljevalni program, namenjen širšemu občinstvu. Na stojnicah se bo predstavilo več kot 200 kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev.

Kot je še povedala Bucikova, sta na letošnjem Kulturnem bazarju v ospredju dva tematska sklopa. To sta Skozi umetnost o medsebojnih odnosih in Z umetnostjo do trajnostnega razvoja.

Kulturni bazar soorganizirajo ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Zavod RS za šolstvo, izvršni producent prireditve je Cankarjev dom.

***
POVEZAVE:

Program v prvem in drugem preddverju

http://www.kulturnibazar.si/domov/