STA, 13. 3. 2013

Turk v odgovoru poslancu Bevku poudaril zavzetost ministrstva za ustvarjalce

Potem ko so samozaposleni v kulturi začeli opozarjati na negativne posledice, ki jih bo zanje imela nova davčno zakonodaja, je v zvezi z njihovim položajem poslanec SD Samo Bevk naslovil vprašanja na Žigo Turka, ki trenutno opravlja tekoče posle ministra, pristojnega za kulturo. Turk je v odgovoru poudaril zavzetost ministrstva za ustvarjalce.


V odgovor na Bevkov poziv, naj minister navede ukrepe, ki jih izvaja oziroma načrtuje ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) za zagotavljanje ustreznih pogojev za uveljavitev umetniških potencialov ustvarjalcev, samozaposlenih v kulturi, je minister zapisal, da na ministrstvu še naprej izvajajo razpise za podporo umetnikom s podeljevanjem štipendij, sofinanciranjem kulturnih programov in kulturnih programov, v katere so vključeni tudi samozaposleni s področja kulture.

Še vedno je del sredstev namenjen plačevanju za socialno varnost samozaposlenim, je zapisal Turk in dodal, da ima ministrstvo imenovano projektno skupino za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi, v katero so poleg zaposlenih na ministrstvu kot zunanji člani vključeni tudi ustvarjalci.

Na Bevkovo vprašanje, če namerava MIZKŠ pristojnemu ministrstvu oziroma vladi predlagati spremembe davčne zakonodaje, ki bi upoštevale posebnosti položaja samozaposlenih v kulturi, Turk odgovarja, da so še pred spremembo zakona o dohodnini ministrstvu za finance posredovali dopis, v katerem so izrazili nasprotovanje uvedbi rešitev, ki bi poslabšale položaj samozaposlenih v kulturi, a nanj niso prejeli odgovora.

Po sprejetju zakona so jim na ministrstvu za finance pojasnili, da glede davčnih sprememb za posameznike ne morejo podati enoznačnih odgovorov, ker da bo pri vsakem posamezniku drugačen vpliv, odvisen od virov ter od prihodkov, za katere lahko uveljavljajo posebne olajšave, je zapisal Turk.

Na vprašanje o učinkih spremenjene uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki jo je vlada sprejela avgusta lani, pa je minister odvrnil, da so bili z njo na novo določeni podrobni kriteriji izjemnega kulturnega prispevka in prispevka k razvoju področja, ki zajema deficitarni poklic. Sprememba uredbe je v veljavi šele nekaj mesecev, zato bo treba za korektno oceno po ministrovih besedah počakati vsaj eno leto. Sicer pa je bilo februarja 2012 upravičencev 1495, letos februarja pa 1453, torej gre za minimalno spremembo, je v odgovoru še zapisal minister.