STA, 9. 12. 2016

Stara elektrarna bo še naprej namenjena uprizoritvenim umetnostim

Najemna pogodba za Staro mestno elektrarno, ki jo programsko upravlja zavod Bunker, se konec leta izteče. Vlada je zato sklenila, da zaradi nemotenega izvajanja javnih kulturnih programov s področja uprizoritvenih umetnosti ponovno sklene najemno pogodbo z Elektrom Ljubljana. Ministrstvo za kulturo pa je objavilo razpis za programskega upravitelja.

Mladi levi 2013 / foto Maša Pelko

Vlada je minuli četrtek sklenila, da zaradi nemotenega izvajanja javnih kulturnih programov ali projektov v javnem interesu s področja uprizoritvenih umetnosti, za katere ne obstaja druga razpoložljiva primerljiva javna kulturna infrastruktura, država za obdobje desetih let ponovno najame prostore Stare mestne elektrarne - Elektro Ljubljana.

Kot so pojasnili na ministrstvu za kulturo, pogodba o najemu med Elektrom Ljubljana d.d. in ministrstvom za kulturo predvideva najemnino v višini 20.000 evrov letno. Veljati bo začela 1. januarja 2017.

Ministrstvo za kulturo je 2. decembra objavilo javni ciljni razpis za izbor programskega upravitelja za obdobje 2017-2021. Razpis je odprt do 2. januarja 2017.

Poslopje Stare mestne elektrarne, ki je v lasti Elektra Ljubljana, je danes zaščiteno kot kulturni, tehniški in zgodovinski spomenik. Že v 80. in 90. minulega stoletja so elektrarno odkrili umetniki in jo začeli zapolnjevati z različnimi umetniškimi vsebinami. Med prvimi so bili Ema Kugler, Matjaž Berger in Enrique Vargas v okviru festivala Exodos, v elektrarni pa je že konec 90. let dvakrat gostoval tudi mednarodni festival Mladi levi zavoda Bunker.

Elektro Ljubljana je stavbo ob stoletnici temeljito prenovilo, sledila je še ena prenova pod okriljem ministrstva za kulturo. Dvorano so nato leta 2004 odprli s festivalom Mladi levi. Od tedaj z njo programsko upravlja zavod Bunker.