Radio Slovenija, 30. 9. 2013

Slovenska radijska igra med najboljšimi na festivalu Prix Italia

Na 65. Festivalu Prix Italia, ki se je končal 26. oktobra v Torinu, se je med tri najboljše radijske igre v kategoriji adaptiranih dram uvrstila tudi slovenska radijska igra Ženska bomba.
:
:

Alen Jelen / foto: Peter Koštrun

Igra je nastala v produkciji Uredništva igranega programa Radia Slovenja in režiji Alena Jelena. Besedilo Ivane Sajko v prevodu Alje Predan je priredila dramaturginja Saša Rakef. Glasbeno oblikovanje je delo Darja Hlavka Godina, tonski mojster je bil Matjaž Miklič. V dolgoletni zgodovini sodelovanja na festivalih Prix Italia je to že tretja uvrstitev slovenske radijske igre med tri najboljše.
 
Ženska bomba problematizira kako se individualni upor proti superiornemu nasilju spreminja v medijski produkt (spektakel) za množično konzumacijo. Ženska-bomba izvede ekstremno dejanje, da bi pridobila (odvzeti) glas. Vendar se po izvršenem dejanju nihče ne vpraša zakaj je to storila - celotna pozornost je usmerjena v to kaj se je zgodilo. Ženska-bomba ostaja 'nema', njeno dejanje pa se pretvori v medijski produkt, sredstvo za ideološko manipulacijo in utemeljevanje politično (ne)sprejemljivih dejanj ter nenazadnje v ekonomski dobiček. Na vsebinski ravni radijska igra Ženska bomba ohranja specifičen odnos med Žensko-bombo in Politikom ter Žensko-bombo in Avtorico; na formalni ravni pa specifičnost pisanja Ivane Sajko, to je hibridnost oz. prepletanje različnih diskurzov in žanrov. Zgodbo spremljamo kot proces pisanja avtorice. Izhodiščni prostor dogajanja je delovna soba avtorice/pisateljice, v katero kot avtoričina imaginacija vdira drugi prostor dogajanja – ulica s političnim zborovanjem in mimohodom politika, kjer se drama dogaja oz. kjer Ženska-bomba izvede samomorilsko dejanje.
 
Festivalsko režijo sta navdušili dobra izbira igralcev in igra v delih, ki so jih slišali zadnjih nekaj dni na Festivalu Prix Italia. »Zadovoljni smo bili tudi s tehnično izvedbo. Pri večini radijskih iger pa se je pokazalo, da se je treba bolj posvetiti temeljnim produkcijskim vrednotam, in še posebej, da se radijska uredništva igranih programov spopadejo s pešajočimi merili v dramaturgiji. Menimo, da je naš žanr v krizi, povzročile pa so jo drugačne oblike poslušanja radia in potrebe po novih vsebinah. Ker je poslušalstvo vedno bolj razdrobljeno, poslušalci radijskih iger pa vedno starejši, moramo nujno spodbuditi mednarodno razpravo o tem, kako najbolje izkoristiti sodobne in najnovejše tehnologije za to, da k poslušanju radijskih iger pritegnemo novo generacijo poslušalcev«.
 
Za radijsko igro Ženska bomba je žirija zapisala: »Pisateljica sede in si zamisli trenutek, preden samomorilka sproži bombo. Ne piše s stališča preživelih po pokolu in uničenju, ki sledi, temveč s stališča samomorilke, njene krhkosti in človečnosti. Žirantom sta bili všeč inteligenca in sočutje, ki prežemata raziskovanje kontroverzne teme, in navdušila sta jih dobra igra in zanesljiva režija.«
 
V radijski igri, posneta je bila novembra 2012, so nastopili Nataša Barbara Gračner, Maja Končar, Igor Samobor, Predrag Lalić, Jernej Gašperin, Vid Klemenc, Žiga Udir, Robert Korošec, Klemen Janežič, Tina Potočnik Tina Gunzek, Saša Pavlin Stošić in Maruša Majer. Organizatorka snemanja je bila Špela Kravogel.

Prix Italia, Radio Slovenija