STA, 10. 9. 2015

Škofjeloški pasijon 2015 z manj gledalci, a pozitivnim izidom

Letošnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona si je ogledalo 23.000 ljudi, kar je manj od pričakovanj. Z nižjimi prihodki od vstopnin se je povečal prispevek občine, rezultat pa je bil pozitiven, je razvidno iz končnega poročila, ki ga bodo na današnji seji obravnavali škofjeloški svetniki.

Foto: Jure Nastran

Ljudje, ki so si od 21. marca do 12. aprila ogledali uprizoritve Škofjeloškega pasijona, so bili tako z uprizoritvijo kot tudi celovito izkušnjo obiska Škofje Loke zelo zadovoljni, o čemer pričajo mnoge pohvale, poudarja vodja projekta Milan Mohorič Peternelj. Takšen rezultat pripisuje predvsem delu več kot 1000 prostovoljcev, ki so sodelovali pri uprizoritvi, organizaciji in promociji.

V preteklih uprizoritvah v letih 1999, 2000 in 2009 si je Škofjeloški pasijon skupaj ogledalo 77.000 ljudi, z letošnjo uprizoritvijo in 23.000 gledalci pa je skupno število gledalcev preseglo 100.000. Prihodek od prodaje vstopnic je letos znašal 230.000 evrov in je bil za 40.000 evrov nižji kot leta 2009 in za 70.000 evrov nižji od načrtovanega.

Pri tem ekipa ugotavlja, da je bil načrt prihodkov in obiskanosti vseh predstav glede na razpoložljiva sredstva za promocijo preveč optimističen. Osem predstav si je namreč ogledalo kar 9000 ljudi manj, kot so pričakovali, in 1000 ljudi manj kot leta 2009.

Skupni prihodki letošnje uprizoritve so znašali skoraj pol milijona evrov. Od tega je 145.000 evrov prispevala občina, ki je po plačilu 200.000 evrov za uprizoritev leta 2009 tokrat za pasijon prvotno sicer planirala le 17.000 evrov proračunskih sredstev. Višji kot leta 2009 so bili prispevki donatorjev in sponzorjev, ki so dodali skoraj 85.000 evrov ter ministrstva za kulturo v višini 40.000 evrov.

Stroški uprizoritve so znašali 470.000 evrov in so bili za 40.000 evrov višji od načrtovanih, a nižji od zadnje uprizoritve leta 2009, ko so presegli 510.000 evrov. Stroške so presegli zaradi plačila storitev policije, požarne straže in nekaterih strokovnih sodelavcev. Kljub temu je bil izid projekta pozitiven, v višini 22.000 evrov, podobno kot leta 2009.

Projekt je Škofji Loki prinesel nekatere dodane vrednosti. Zasnova je bila nova romarska pot - Romanje po Romualdovi poti od Štandreža do Škofje Loke in pripravljen dokumentarec. Občina namerava v prihodnje postaviti tudi stalno zbirko o Škofjeloškem pasijonu na Loškem gradu in vzpostaviti predstavitveno pasijonsko sobo na Mestnem trgu.

"Na splošno lahko, glede na komentarje večine, rečemo, da so uprizoritve Škofjeloškega pasijona 2015 odlično uspele in lahko z optimizmom zremo v leto 2021, ko bo na vrsti peta uprizoritev Škofjeloškega pasijona," poudarja ekipa projekta, a dodaja, da ob tako obsežnem projektu obstajajo tudi možnosti za izboljšave.

Pri naslednji uprizoritvi bi se tako lahko z boljšo označitvijo območja prireditve izognili odstranjevanju parkiranih vozil. Potrebno pa bi bilo najti tudi boljšo rešitev za zajem voska, ki z bakel kaplja na javne površine in ki bi jih bilo treba takoj po zaključku predstave očistiti, na kar je opozoril tudi škofjeloški župan Miha Ješe.

Škofjeloški pasijon