MGL, 15. 5. 2011

Sistem I in Sistem II

Ob 60. obletnici MGL ponatisnjena prva dva zvezka Sistema Stanislavskega.


Sistem
Stanislavskega temelji na zavestnem pristopu k igranju in nudi zavidljive možnosti za doseganje ustvarjalnih rezultatov na področju gledališke in filmske igre. Temelji na konceptu čustvenega spomina, na podlagi katerega igralec oblikuje in posreduje značaj igranega lika, sestoji pa iz vrste fizičnih vaj in akcij, s pomočjo katerih ga lahko razvija in raziskuje. Gre za temeljni sistem igralske tehnike, iz katerega izhajajo praktično vsi ostali, zato velja za pra-sistem modernega gledališča. V angleško govorečih deželah je znan kot method acting, razvil in poučeval ga je Lee Strassberg, iz njega pa so izhajale tudi številne hollywoodske legende.

V Knjižnici MGL je na prelomu iz sedemdesetih v osemdeseta leta v prevodu Janka Modra izšlo vseh šest zvezkov Sistema. Ob 60. obletnici delovanja Mestnega gledališča ljubljanskega so se odločili, da v omejeni jubilejni nakladi ponatisnejo prva dva zvezka, ki sta že dolgo razprodana. Temeljno delo Stanislavskega je tako mogoče ponovno kupiti tudi v kompletu.

 

MGL