Maruša Mugerli Lavrenčič/SiGledal, 17. 7. 2023

Repertoar na portalu SiGledal

Sklop Repertoar, ki ga na portalu SiGledal vsebinsko ureja Slovenski gledališki inštitut, ponuja informacije o preteklih produkcijah slovenskega profesionalnega in polprofesionalnega gledališča.
:
:

Brskanje olajša iskalnik, s pomočjo katerega lahko pridemo do informacij o uprizoritvah, osebah oziroma sodelavcih in sodelavkah produkcij, posebej zanimivo pa je iskanje z navzkrižnimi poizvedbami. Podatkovna baza je pomembna tako za strokovno javnost (ustvarjalce, raziskovalce, študente …) kot tudi za ljubitelje gledališča.

Po uprizoritvah lahko brskamo z vnosom slovenskega oziroma izvirnega naslova ali imena producenta. Če na primer v iskalnik vpišemo naslov 'Dogodek v mestu Gogi', bomo dobili seznam vseh uprizoritev Grumove drame v slovenskih profesionalnih in polprofesionalnih gledališčih. Ugotovimo lahko, da je bil Dogodek v mestu Gogi od leta 1931 uprizorjen štirinajstkrat, in sicer v osmih različnih gledaliških hišah, po tri uprizoritve je doživel v SNG Drama Ljubljana in Drami SNG Maribor. Zadetke lahko razvrstimo kronološko po datumu premiere, lahko jih prikažemo v obliki pdf in tudi natisnemo.

Iskanje po osebah poteka tako, da v iskalnik vpišemo ime in priimek osebe. Zadetke lahko omejimo s tem, da izberemo funkcijo, ki jo je imela oseba pri posamezni produkciji, dodatno pa lahko izberemo tudi producenta. Tako lahko na primer izvemo, da je letošnja prejemnica nagrade Marija Vera za življenjsko delo Milada Kalezić kot igralka doslej nastopila v 104 vlogah – večino jih je odigrala v SLG Celje, in sicer 76. Največkrat je sodelovala z režiserjem Francijem Križajem (23-krat). Petkrat je nastopila v Molièrovih in Shakespearovih dramah.

Brskalnik omogoča tudi iskanje po vlogah – z njegovo pomočjo lahko izvemo, da se je doslej v vlogi Antigone iz Sofoklejeve tragedije preizkusilo enajst igralk, kot prva Nana Wintrova (1912), kot zadnja pa Nina Ivanišin (2017), obe predstavi sta nastali v ljubljanski Drami.

Prav posebne možnosti ponuja iskanje s pomočjo navzkrižnih poizvedb. Izvemo lahko, kolikokrat in v katerih produkcijah so sodelovali posamezni ustvarjalci – igralci, režiserji, dramaturgi, lektorji, koreografi, scenografi … Tako lahko na primer ugotovimo, kolikokrat je določen režiser režiral besedila enega in istega avtorja, ali je posamezno besedilo morda režiral večkrat, v koliko produkcijah so sodelovali posamezni igralci, kolikokrat sta sodelovala določen režiser in dramaturg … Dela Williama Shakespeara je na slovenske gledališke odre največkrat postavil Osip Šest, in sicer 20-krat – prvič leta 1920 (Sen kresne noči), zadnjič pa leta 1940 (Hamlet), obakrat v SNG Drama Ljubljana. Zakonca Polona Juh in Saša Tabaković sta na odrskih deskah skupaj stala v enajstih gledaliških predstavah.

Vabljeni k raziskovanju in brskanju po Repertoarju!        

Repertoar

Maruša Mugerli Lavrenčič/SiGledal, 7. 8. 2023
Nagrade in nagrajenci sezone 2022/2023
Maruša Mugerli Lavrenčič/SiGledal, 17. 7. 2023
Wiki na portalu SiGledal
Maruša Mugerli Lavrenčič/SiGledal, 17. 7. 2023
Gledališki listi na portalu SiGledal