SMG, 14. 12. 2016

Razpis za prosto delovno mesto dramaturga

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana objavlja prosto delovno mesto za določen čas.
:
:

Slovensko mladinsko gledališče / Foto: Tamino Petelinšek, STA

Naziv delovnega mesta: Dramaturg(inja)
Šifra delovnega mesta: G017007
Tarifni razred: VII/2
Plačni razred delovnega mesta: 33
Plačna podskupina: G01
Število napredovalnih razredov: 10

Opis delovnega mesta

Delovni čas: sestavljen iz premakljivega dopoldanskega delovnega časa, časa skupne priprave na delo (vaj) in predstav – določen z mesečnim razporedom dela
Kraj opravljanja dela: sedež SMG, druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru gostovanj

Opis del in nalog

 • dramaturška priprava predstav in drugih gledaliških projektov;
 • urejanje dramskih besedil v sodelovanju z režiserjem in lektorjem;
 • priprava besedil za vaje;
 • sodelovanje s pisci besedil, avtorji, prevajalci, režiserji in drugimi pri pripravi besedil in uprizoritev;
 • sodelovanje pri oblikovanju gledališkega repertoarja;
 • spremljanje tekoče gledališke produkcije;
 • strokovno zastopanje gledališča v javnosti (sodelovanje na festivalih, v medijih, na okroglih mizah itd.);
 • uredništvo gledaliških publikacij in sodelovanje na dežurstvih;
 • priprava gradiv in pisanje prispevkov za gledališke liste, promocijske materiale in druge publikacije SMG;
 • opravljanje drugih del z dramaturškega področja v dogovoru z direktorjem ali pomočnikom direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela.

Posebni pogoji delovnega mesta

 • VII. stopnja strokovne izobrazbe – smer dramaturgija ali druga humanistična smer;
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika;
 • 2 leti delovnih izkušenj;
 • 3 meseci poskusnega dela;
 • poznavanje dela z računalnikom;
 • odgovornost za ustrezno strokovno in umetniško raven dramaturško obdelanih besedil;
 • odgovornost za redno sodelovanje na vajah, predstavah in dežurstvih.

Druge posebnosti delovnega mesta

 • pogosto delo v manj ugodnem delovnem času;
 • zaželeno znanje še enega tujega jezika.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati za prosto delovno mesto dramaturg(-inja).
Prednost pri izbiri bodo imele kandidatke in kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju gledališke ali sorodne dejavnosti. Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.
Predviden datum nastopa dela je 1. 1. 2017. Poskusno delo 3 mesece.

Prijave z življenjepisom in delovnih izkušnjah pošljite do vključno 22. 12. 2016 na naslov:
info@mladinsko-gl.si

SMG