ZDUS, 28. 12. 2019

Razpis za priznanja ZDUS 2019

Objavljena je vsebina razpisov Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralska in neigralska priznanja. Rok za oddajo predlogov je 31. januar 2020.
:
:

Na podlagi pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje ter pravilnika o igralski nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo objavljajo razpis za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Duša Počkaj« za dveletno obdobje in za zbiranje predlogov za igralsko nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marija Vera« za življenjsko delo

Nagrado ZDUS »Duša Počkaj« lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljuje ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Nagrado ZDUS »Marija Vera« lahko prejme le član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let.

Nagrada ZDUS »Duša Počkaj« se podeljuje za igralske umetniške dosežke uprizorjene v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019. Nagrada ZDUS »Marija Vera« pa za življenjsko delo.

Vsak predlagatelj, član ZDUS-a, lahko komisiji za priznanja najkasneje do petka, 31. januarja 2020 po elektronski pošti s povratnico ali izjemoma s priporočeno pošiljko pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in s posnetkom predstav. Posnetke je potrebno poslati elektronsko (povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr. e-povezave ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov in USB nosilcev, poslanih po redni pošti, društvo ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »igralske nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog s povezavo do posnetka predstave pošljete na e-naslov nagrade@zdus.si Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za deljenje datotek ali dostop do spletne strani za ogled video posnetkov. ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredoval priloženih posnetkov nepooblaščenim osebam ali jih javno objavil.

Predloge poslane po pošti pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici na bo jasno viden tudi pripis »Ne odpiraj«.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oz. posamezni člani/članice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog.

Z oddajo predloga na ta razpis, predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

 

Na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Polde Bibič« za življenjsko delo za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in na podlagi pravilnika o nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije »Marko Slodnjak« za dveletno obdobje za umetniške dosežke v obdobju dveh let na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. in v skladu z 19. členom tega pravilnika objavljajo razpis 

1. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Polde Bibič«

2. za zbiranje predlogov za nagrado ZDUS »Marko Slodnjak«

Nagrado ZDUS »Polde Bibič« za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd. deluje več kot 25 let.

Nagrado ZDUS »Marko Slodnjak« lahko prejme član/članica za umetniške stvaritve na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, lutkovnih, radiofonskih, glasbenih, novomedijskih stvaritev itd., ki so bili doseženi od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019.

Vsak predlagatelj lahko IO ZDUS najkasneje do petka, 31. januarja 2020 po elektronski pošti s povratnico ali izjemoma priporočeno po redni pošti pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v dveletnem obdobju z obrazložitvijo in posnetki predstav ali drugimi prilogami. Posnetke oz. priloge je potrebno poslati elektronsko (povezava do serverja, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku. Dokumentov in USB nosilcev, poslanih po redni pošti, društvo ne vrača. Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti jasno izpisano »neigralske nagrade ZDUS«. Predlogi, poslani po določenem roku, ne bodo upoštevani. Predlog s povezavo do posnetka predstave, performansa, skic, radijske igre, multimedijske razstave idr. pošljete na e-naslov nagrade@zdus.si Na ta e-naslov lahko pošljete tudi povezavo za deljenje datotek ali dostop do spletne strani za ogled videov. ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredoval gradiva nepooblaščenim osebam ali jih javno objavil.

Predloge poslane po pošti pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici na bo jasno viden tudi pripis »Ne odpiraj«.

Kandidate za nagrade predlagajo enote ZDUS oz. posamezni člani/članice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Z oddajo predloga na ta razpis, predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

ZDUS, Priznanja ZDUS