ZDUS, 14. 12. 2017

Razpis za priznanja ZDUS 2017

Objavljamo vsebino razpisov Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralska in neigralska priznanja. Rok za oddajo predlogov je 15. januar 2018.

ZDUS

1. Razpis za zbiranje predlogov za Priznanja ZDUS za umetniške (igralske) dosežke za leto 2017 in za zbiranje predlogov za odličje »Marija Vera«, igralskega priznanja ZDUS za življenjsko delo

Priznanja ZDUS za igralske dosežke lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljujejo ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje za življenjsko delo lahko prejme član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let. Priznanja ZDUS za igralske dosežke se podeljujejo za čas od 1. januarja do 31. decembra 2017. Vsak predlagatelj, član ZDUS-a, lahko komisiji za priznanja najkasneje do 15. januarja 2018 (velja poštni žig) s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v letu 2017. Vsi predlogi morajo vsebovati obrazložitev. Za letna igralska priznanja naj bo priložen posnetek predstave v kateri nastopa predlagan igralec/igralka. Povezavo do kopije posnetka predstave (v formatih AVI, WMV, MPEG) lahko pošljete tudi na e-naslov priznanja@zdus.si oz. s pomočjo orodja za neposredno deljenje datotek. ZDUS se zavezuje k spoštovanju avtorskih pravic in ne bo posredoval posnetkov nepooblaščenim osebam ali jih javno objavil. Posnetkov na nosilcih brez jasno izražene zahteve ne vračamo. Predloge pošljite na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici na bo jasno viden napis »Ne odpiraj - IP«. Elektronsko kopijo predloga pošljite na priznanja@zdus.si. Kandidate za priznanja ZDUS in odličje »Marija Vera« predlagajo enote ZDUS oz.posamezni člani/članice ZDUS. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

2. Razpis za zbiranje predlogov za priznanje »VELIKI BRŠLJANOV VENEC« - priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za življenjsko delo

in

Razpis za zbiranje predlogov za priznanje »BRŠLJANOV VENEC« – priznanje ZDUS za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za leto 2017

Priznanje »veliki bršljanov venec« za življenjsko delo je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS. Priznanje ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let. Priznanje »bršljanov venec« je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS in so bili doseženi od 1. januarja do 31. decembra 2017. Prejemniki priznanja ZDUS so lahko samo člani ZDUS. Kandidate za priznanje predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani ZDUS. Vsak predlagatelj lahko pošlje največ en predlog za umetniški dosežek/e v preteklem letu in en predlog za življenjsko delo z obrazložitvijo. Predloge pošljite do 15. januarja 2018 s priporočeno pošto na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – BV«. Elektronsko kopijo predloga pošljite na priznanja@zdus.si. Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi vse predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve. Z oddajo predloga na ta razpis, predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

Povezave:

ZDUS, Priznanja ZDUS

aldič

predlagam had honorem tov.veso počivaj v miru hvala 14. 12. 2017