Prešernovo gledališče Kranj, 1. 10. 2020

Razpis za Grün-Filipičevo priznanje 2021

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 51. Tedna slovenske drame objavlja razpis za Grün-Filipičevo priznanje.
:
:

Foto: Pixabay

Grün-Filipičevo priznanje se na festivalu Teden slovenske drame podeljuje bienalno, in sicer posameznikom, gledališčem ali skupinam za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji v zadnjih desetih letih.

Predlagatelji naj pošljejo svoje predloge z utemeljitvami najpozneje do 30. novembra 2020 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za Grün-Filipičevo priznanje".

PGK, TSD, Grün-Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj, 4. 11. 2009
Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2010
Prešernovo gledališče Kranj, 2. 4. 2010
Nagrade 40. tedna slovenske drame
Prešernovo gledališče Kranj, 12. 11. 2009
Predstavitev zbirke "Grumovi nagrajenci 1979 - 2010"