Prešernovo gledališče Kranj, 1. 10. 2020

Razpis za Grün-Filipičevo priznanje 2021

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 51. Tedna slovenske drame objavlja razpis za Grün-Filipičevo priznanje.

Foto: Pixabay

Grün-Filipičevo priznanje se na festivalu Teden slovenske drame podeljuje bienalno, in sicer posameznikom, gledališčem ali skupinam za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji v zadnjih desetih letih.

Predlagatelji naj pošljejo svoje predloge z utemeljitvami najpozneje do 30. novembra 2020 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za Grün-Filipičevo priznanje".

PGK, TSD, Grün-Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj, 25. 3. 2010
Delavnica dramskega pisanja PSIHODRAMA
Prešernovo gledališče Kranj, 20. 1. 2010
Grumovi nagrajenci 1979 - 2010
Prešernovo gledališče Kranj, 26. 4. 2018
Žalujoča družina v petek gostuje na Nušićevih dnevih