Prešernovo gledališče Kranj, 21. 7. 2019

Natečaj za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 50.Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado za mladega dramatika.

Foto: Pixabay

Za nagrado za mladega dramatika se potegujejo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset (30) let.

Avtor, ki se poteguje za nagrado za mladega dramatika, ne more sočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

Rok za predložitev besedil je 30. november 2019.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, opremljen s psevdonimom, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanih izvodih s pripisom "Za nagrado za mladega dramatika" na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, en (1) izvod pa na elektronski naslov: pgk@pgk.si.

Besedilom, ki jih pošljete po pošti, priložite zaprto kuverto, označeno s psevdonimom, v kateri naj bodo navedeni osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov.

Poslanih besedil ne vračajo.

PGK, TSD, Nagrada za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj, 1. 10. 2020
Natečaj za nagrado Slavka Guma 2021
Prešernovo gledališče Kranj, 23. 1. 2020
Razpis za delavnice dramskega pisanja "Jenkova soba"
Prešernovo gledališče Kranj, 16. 10. 2014
Moč jezika