Razpis za Grün-Filipičevo priznanje 2021

Avtor: Prešernovo gledališče Kranj

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 51. Tedna slovenske drame objavlja razpis za Grün-Filipičevo priznanje.


Foto: Pixabay

Grün-Filipičevo priznanje se na festivalu Teden slovenske drame podeljuje bienalno, in sicer posameznikom, gledališčem ali skupinam za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji v zadnjih desetih letih.

Predlagatelji naj pošljejo svoje predloge z utemeljitvami najpozneje do 30. novembra 2020 na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za Grün-Filipičevo priznanje".


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/razpis-za-grun-filipicevo-priznanje-2021