PGK, 27. 7. 2022

Razpis za Grün-Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 53. Tedna slovenske drame objavlja natečaj za Grün-Filipičevo priznanje in poziva zainteresirano javnost, da odda predloge za Grün-Filipičevo priznanje.
:
:

Grün-Filipičevo priznanje se podeljuje bienalno, in sicer posameznikom, gledališčem ali skupinam za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji v zadnjih desetih letih.

Grün-Filipičevo priznanje bo podeljeno na sklepni slovesnosti 53. Tedna slovenske drame. Predlagatelje prosimo, da predloge pošljejo po e-pošti na naslov pgk@pgk.si s pripisom "za Grün-Filipičevo priznanje".

Rok za oddajo predlogov je 30. november 2022.

PGK, TSD, Grün-Filipičevo priznanje