PGK, 27. 7. 2022

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2023

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 53. Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo.
:
:

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, poslana na natečaj v razpisnem letu, in na predhodnem Tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november 2022.

Razpisni pogoji:

  • dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku in sme biti uprizorjeno največ enkrat (praizvedba);
  • besedilo ne sme biti starejše od treh let (od praizvedbe, prve objave ali prve prijave besedila na TSD);
  • avtorji smejo isto besedilo na natečaj poslati največ dvakrat;
  • popravljena ali dopolnjena različica besedila velja za isto besedilo;
  • avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

Avtorji morajo poslati štiri (4) fizične izvode besedila ter en (1) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si. Avtorji se lahko podpišejo s pravim imenom ali pa s psevdonimom; če se prijavijo s pravim imenom morajo priložiti list s svojimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov; če se prijavijo s psevdonimom morajo priložiti zaprto kuverto, označeno z istim psevdonimom, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov).

Avtorji s prijavo soglašajo, da organizator objavi besedila na svoji spletni strani od nominacij do razglasa.

Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

 

PGK, Nagrada Slavka Gruma, TSD