SiGledal, 30. 1. 2024

Razpis za direktorja Šentjakobskega gledališča Ljubljana

Na spletni strani Šentjakobskega gledališča so objavili razpis za direktorja. Prijave so odprte do vključno 22. 2. 2024, izbrani kandidat pa bo s strani upravnega odbora imenovan za obdobje 4 let.
:
:

Foto: Arhiv Šentjakobskega gledališča Ljubljana

Direktor mora med drugim voditi poslovanje gledališča, sodelovati pri zasnovanju programske politike in letnega programa, skrbeti za pridobivanje novih članov in zunanjih sodelavcev ter določati ukrepe za gospodarno upravljanje z materialnimi in finančnimi sredstvi društva. Organizira tudi gostovanja, izpopolnjevanje članov društva in sodelovanje z drugimi gledališči.

Zaželeno je, da je oseba komunikativna, suverena pri vodenju tima, sposobna asertivne komunikacije, vešča dela s financami in zmožna obvladovanja ter reševanja negotovih situacij na področju poslovanja. Dobrodošle so tudi izkušnje s področja pridobivanja sredstev na domačih in EU razpisih.

Kandidati naj prijave pošljejo priporočeno, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor ŠG Ljubljana – ne odpiraj« v 30 (tridesetih) dneh po objavi javnega razpisa, na naslov Šentjakobsko gledališče Ljubljana – društvo, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo kandidatov je trideset dni, torej do vključno 22. 2. 2024.

Izbrani kandidat bo po predhodnem mnenju razpisne komisije in imenovanju s strani upravnega odbora imenovan za dobo štirih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom upravnega odbora Šentjakobsko gledališče Ljubljana – društvo.

Več informacij na povezavi.

Šentjakobsko gledališče

Pia Brezavšček, SiGledal, 24. 10. 2011
Ponovitev z razliko