STA, 30. 5. 2010

Ravnatelj SNG Drama Ivo Ban o gledaliških kritikih in konzervativni obnovi hiše

Ravnatelj ljubljanske Drame Ivo Ban se je na novinarski konferenci v sredo, 26. maja, spotaknil ob pisanje kritikov, ki o predstavah v Drami pišejo negativno, ker niso uprizorjene v skladu z njihovimi pričakovanji, čeprav jih občinstvo sprejme z velikim odobravanjem. Ban je spregovoril tudi o prenovi in prihodnosti nacionalne gledališke hiše.NG Drama Ivo Ban o gledaliških kritikih in konzervativni obnovi hiše
:
:

STA

Ravnatelj Ban je v zvezi s kritiškimi zapisi omenil članek Gledališka kritika danes, ki je bil objavljen v reviji Sodobnost. Avtorica po Banovih besedah v članku navede šest ali sedem razlogov, zakaj obstaja gledališko kritiško pisanje, hkrati pa je prepričana, da se je položaj gledaliških hiš zaradi liberalnega sistema bistveno spremenil. Ban se je ob tem vprašal, zakaj avtorica pri spremembah ni omenila vloge samih gledaliških kritikov in njihovih ozkih negativnih ocen, ki so pripomogle k tem nezaželenim spremembam.

Spomnil se je gledališke kritike, ki je izšla pred poldrugim letom, za predstavo Niha ura tiha. V njej je po ravnateljevih besedah takrat blestela igralka Nataša Barbara Gračner, ki v kritiki ni bila omenjena niti z besedo, enaka usoda je doletela tudi vse njene soigralce. Ban ostro nasprotuje kritikom, ki pišejo le o tem, kaj so od predstave v SNG Drama pričakovali sami. Ker pa uprizoritev ne izpolni njihovih pričakovanj, ji dodelijo negativni predznak. Ravnatelj meni, da gledališki kritiki ljubljanski Drami niso naklonjeni tudi zaradi njegovega umetniškega vodstva.

Ban je še dejal, da ostaja domicil Slovenskega narodnega gledališča Drama vsaj za časa njegovega ravnateljevanja v hiši, kjer je bil do sedaj. Dodal je tudi, da je zgradba potrebna "konzervativne" renovacije, nikakor v dimenzijah, ki jih je doživela ljubljanska operna hiša. Ban je novinarjem povedal, da je stavba SNG Drama zgrajena po avstro-ogrskih gradbenih pravilih. Gledališke hiše zgrajene v tistem obdobju so še danes funkcionalne, ker so zaradi različnih tipov predstav njihovo gradnjo še posebej dobro premislili in prostorsko razporedili. Gostujoči ansambli so tako po ravnateljevih besedah vedno prijetno presenečeni nad tradicijo in funkcionalnostjo njihove gledališke hiše.

Pri gradnji je bilo upoštevano tudi zlato pravilo gledališča, kjer zavzema oder enako površino kot parter. SNG Drama je bila nazadnje obnovljena leta 1979, ker pa je vlada sklenila, da v kulturno infrastrukturo ne namerava vlagati sredstev do leta 2012, Ban v kratkem roku ne pričakuje nobenih potez v tej smeri. Povedal je še, da sta sicer najbolj primerni lokaciji za novo narodno gledališče Južni trg, kjer problem predstavlja lastništvo, razdeljeno med devet lastnikov, ali "Šumi", ki je v lasti skupine KD Group.