SiGledal, 1. 5. 2021

Proti zlorabi moči

Danes po vsem svetu praznujemo praznik dela, praznujemo vse socialne in gospodarske dosežke delavskega gibanja ter solidarnost, obenem pa je 1. maj vedno tudi priložnost, da še posebej opozorimo in se kot družba zavemo kratenja težko pridobljenih pravic ter vseh z delom povezanih negotovosti, nestabilnosti, nestalnosti in zlorab. Da so tudi gledališča dolžna poskrbeti za varno delovno okolje, se zavedajo v Združenju nemških gledališč (Deutscher Bühnenverein), kjer so leta 2018 v sodelovanju z nemškimi gledališči pripravili in sprejeli kodeks vedenja, katerega namen je preprečevanje spolnega nasilja in zlorabe moči.
:
:

Gledališča kot delodajalci nosijo odgovornost, da svoje zaposlene ter sodelujoče umetnike in umetnice zaščitijo pred spolnim nasiljem in zlorabo moči na delovnem mestu. Med neprimerno vedenje spada tako siljenje k spolnosti z uporabo nasilja ali groženj kot tudi neposredna ali posredna grožnja s posledicami zaradi zavrnitve ali z obljubo koristi ob privolitvi. Kot spolno nasilje pa so opredeljene tudi dvoumne ali seksualne opazke, opazke, ki se nanašajo na telo, seksualnost ali spolno usmerjenost oseb, in telesni dotiki, do katerih pride brez privolitve.

Na podlagi definicije spolnega nasilja oziroma nadlegovanja so v Združenju nemških gledališč sestavili pravila vedenja, ki jih morajo upoštevati vsi sodelavci gledališč, ne glede na položaj. Pravila prepovedujejo vsako obliko spolnega nadlegovanja in zapovedujejo spoštljiv odnos do vseh (ne glede na spol, starost, vero, izvor, spolno usmerjenost), odgovorno ravnanje z močjo, empatičnost ter jasno in nedvoumno komunikacijo, od prič napadov, zlorabe moči in neprimernega vedenja pa zahtevajo aktivno ukrepanje.

Odprava spolnega nasilja in zlorabe moči je naloga celotne družbe in gledališča morajo poskrbeti za to, da se bo zavest o spolnem nasilju in zlorabi moči v družbi okrepila. Da bi ta cilj dosegli, je nujno, da gledališča kritično preizprašajo svoje procese in v kodeksu navedene vrednote udejanjijo pri vsakdanjem delu. Gledališča so zavezana, da ob sumu spolnega nadlegovanja ali zlorabe moči uporabijo vse potrebne ukrepe za razjasnitev in zaščito prizadetih oseb.

Kodeks vedenja iz leta 2018: Verhaltenskodex

S prijavami o neprimernem vedenju profesorjev se v zadnjem času sooča tudi ljubljanska Akademija za gledališče, radio, film in televizije. Dekan Tomaž Gubenšek je po razkritju napovedal stroge ukrepe, prvi korak pa bo, da bodo vsi praktični predmeti organizirani tako, da bosta s študentkami in študenti v predavalnici vedno dva pedagoga. Na Univerzi v Ljubljani so izjavili, da imajo ničelno toleranco do kakršne koli oblike nadlegovanja ali nasilja, in pozvali vse, ki so bili deležni kakršnega koli nadlegovanja ali nasilja znotraj Univerze v Ljubljani, da podajo konkretno prijavo.

Na dogajanje so se odzvali tudi v Društvu slovenskih režiserjev in v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev. Od Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in Univerze v Ljubljani pričakujeta jasno opredelitev glede te tematike, podrobnejši pregled, sankcioniranje prijavljenih profesorjev, predvsem pa zaščito žrtev. Združenje dramskih umetnikov pripravlja različne akcije, kampanje ozaveščanja, ankete, ki naj bi prekinile molk in ugotovile dejansko stanje. Z dogajanjem je časovno sovpadlo prizadevanje Inštituta 8. marec za redefinicijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po modelu »ja pomeni ja«.

Naj bo 1. maj, praznik delavk in delavcev, tudi priložnost za razmislek o pomenu ustreznih delovnih razmer in varnega delovnega okolja – tudi v gledališčih.

#samojapomenija #jaztudi #odprimogledalisca

Anita Volčanjšek, SiGledal, 16. 5. 2010
Prodreti globlje v družbo
Anja Roter, SiGledal, 17. 11. 2010
Podeljene nagrade na 15. JPF