FBS, 4. 4. 2016

Pričetek zbiranja nominacij in prijav za 51. Festival Borštnikovo srečanje

51. Festival Borštnikovo srečanje se bo letos zgodil med 14. in 23. oktobrom v Mariboru. Objavljamo vabilo za nominacije predstav, vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana in prijave knjižnih izdaj.

Festival Borštnikovo srečanje 2016

Vabilo za nominacije predstav

Festival Borštnikovo srečanje razpisuje začetek zbiranja nominacij uprizoritev za 51. izdajo, ki bo od 14. do 23. oktobra 2016.

Producenti (institucije in nevladne organizacije s področja uprizoritvenih umetnosti s sedežem v Republiki Sloveniji in SSG Trst) po svoji presoji nominirajo uprizoritve, ki so bile ali bodo premierno uprizorjene v času od 1. junija 2015 do 31. maja 2016.

Producenti lahko nominirajo največ polovico svojih premiernih uprizoritev. Če je število premier liho se število nominacij zaokroži navzgor. Producenti, ki imajo manj kot tri premiere, lahko nominirajo največ eno uprizoritev. Producente naprošamo, da prijavnice v celoti izpolnijo in opravijo selekcijo nominacij, sicer bodo kot nominirane štele predstave po abecednem redu naslovov do predpisanega števila.

Nominacije sprejemamo do vključno 6. maja 2016.

Prosimo, da selektorici Petri Vidali omogočite ogled prijavljenih predstav; izbor bo znan najkasneje do 9. junija 2016. Selektorica bo v tekmovalni program vključila od 9 do 12 predstav, ki jih bo ocenjevala petčlanska mednarodna žirija. Gledališča in gledališke skupine so selektorici dolžna zagotoviti vstopnico in gledališki list za vse predstave, ki si jih želi ogledati. Če ogled predstave ni mogoč, gledališče ali gledališka skupina selektorici zagotovi posnetek uprizoritve na digitalnem mediju.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice pošljite po pošti na naslov: Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor. Izpolnjene prijavnice pošljite tudi v elektronski obliki na naslov borstnikovo@sng-mb.si

Povezava: Prijavnica (PDF)

***

Vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana 2016

Borštnikov prstan je najvišje strokovno priznanje za igralske stvaritve za življenjsko delo. Podeljuje ga Festival Borštnikovo srečanje, in sicer vsako leto, izmenično igralki in igralcu, na sklepni festivalski prireditvi.

Letos ga bo prejel igralec.

Borštnikov prstan lahko prejme vsaka profesionalna igralka ali igralec, ki ustvarja v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali v zamejskem gledališču SSG Trst. Pobudo za podelitev Borštnikovega prstana lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst. Prav tako lahko tudi člani Žirije za podelitev Borštnikovega prstana sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade.

Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat.

Pobuda za podelitev Borštnikovega prstana mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum, naslov in telefon;
  • podatke o pobudnici/ku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
  • ter v primeru, da je pobudnica/k pravna oseba, še kontaktno osebo;
  • strokovno utemeljitev pobude ter morebitna druga mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.

Žirija za podelitev Borštnikovega prstana bo odločitev o dobitniku Borštnikovega prstana sporočila Festivalu BS sedem dni pred uradnim začetkom festivala. Predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana za leto 2016 pošljite do vključno 1. junija 2016 v zaprti ovojnici s pripisom "Predlog nominacije za Borštnikov prstan 2016 – ne odpiraj!" na naslov: Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor

Povezava: Vabilo za predloge nominacij za podelitev Borštnikovega prstana (PDF)

***

Prijave knjižnih izdaj

Na Festivalu Borštnikovo srečanje vsako leto predstavimo izbor knjig in drugih publikacij, povezanih z gledališčem in uprizoritveno umetnostjo. Vabimo vas, da nam do 20. maja 2016 pošljete seznam avtorjev in naslovov ter recenzijske izvode tematskih publikacij, ki so oziroma bodo izšle pri vaši založbi med 1. junijem 2015 in 31. majem 2016, da jih bomo evidentirali, naredili izbor, jih uvrstili v Almanah 51. Festivala BS in v urnik predstavitev.

Povezava: Prijava publikacij (PDF)

FBS