LGL, 30. 1. 2021

Pričenja se evropski projekt Kritiška platforma sodobnega lutkarstva

Kritiška platforma sodobnega lutkarstva (EU Contemporary Puppetry Critical Platform), dvoletni evropski projekt, ki ga vodi Lutkovno gledališče Ljubljana v sodelovanju s tremi partnerji Puppet Animation Scotland (Velika Britanija), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Akademija za umjetnost i kulturu Osijeku (Hrvaška) in Vilniaus Teatras Lele (Litva), se te dni uradno začenja na festivalu Manipulate v škotskem Edinburgu.

Na razpisu Ustvarjalna Evropa - Kultura za projekte sodelovanja za leto 2020 je Evropska komisija projektu namenila 200.000 evrov, s pripravo na realizacijo projekta pa so pričeli konec lanskega leta.

Vsak od partnerjev je k sodelovanju povabil mlade kritiške upe, ki bodo za začetek spremljali 14. škotski festival Manipulate, ki se bo odvijal med 29. januarjem in 7. februarjem. Udeležba bo tokrat samo virtualna, saj festival poteka preko spleta.

V naslednjih dneh bo zaživela tudi spletna platforma, na kateri se bodo predstavile novice o dogajanju v evropskem lutkarstvu in kritiški ter teoretski zapiski udeležencev.

S projektom sodelujoči partnerji opozarjajo na pomanjkanje tako kritiških kot teoretskih vsebin na področju lutkovne umetnosti. Kritika je pomemben element v razumevanju sodobne lutkovne umetnosti in nujen del javnega diskurza, zato bo pomemben del projekta namenjen izobraževanju mladih teoretikov in kritikov, ki se bodo na seminarjih seznanjali z refleksijo in analizo raznih odrskih estetik.

S projektom bodo vzpostavili sodobno lutkovno mrežo in spletno platformo, na kateri bodo dostopne mednarodne refleksije in teatrološke analize s področja sodobne lutkovne umetnosti. Del projekta so tudi strokovna revija za lutkovno umetnost in gledališče animiranih form Lutka, video predavanja o lutkovni umetnosti za širšo javnost ter priročnik za kritiško pisanje o uprizoritvah s področja lutkovne umetnosti.  

LGL, Lutke