Prešernovo gledališče Kranj, 21. 7. 2019

Razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo

Prešernovo gledališče kot organizator 50. Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo.

Foto: Pixabay

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo nova slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2019, in besedila, nominirana na 49. Tednu slovenske drame.

Razpisni pogoji:

  • dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku;
  • avtorji lahko pošljejo enako besedilo na natečaj samo enkrat;
  • avtorji lahko pošljejo svoje besedilo pod psevdonimom;
  • avtorji morajo poslati 4 (štiri) vezane izvode besedila pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov) ter 1 (en) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo izvirno dramsko besedilo lahko prejme samo eno besedilo. Avtor, ki konkurira za nagrado Slavka Gruma, ne more istega besedila hkrati poslati na natečaj za nagrado za mladega dramatika.

Rok za oddajo dramskih besedil: 30. november 2019.

Dramatiki naj pošljejo zaprto kuverto z osebnimi podatki ter štiri tipkopise besedila na naslov Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj s pripisom "Za nagrado Slavka Gruma", en (1) izvod pa na elektronski naslov: pgk@pgk.si .

Poslanih besedil ne vračajo.

PGK, Nagrada Slavka Gruma, TSD

Prešernovo gledališče Kranj, 5. 2. 2010
Delavnice in okrogle mize TDS
Prešernovo gledališče Kranj, 26. 4. 2018
Žalujoča družina v petek gostuje na Nušićevih dnevih
Prešernovo gledališče Kranj, 2. 4. 2010
Nagrade 40. tedna slovenske drame