Rok Andres, 5. 4. 2014

Poročilo. Dan nominirancev. TSD. (1. aprila 2014)

PREJELI SMO: Ni kazalo, da bo prvi april dan za zabavo. Obetala se je resna debata o štirih besedilih in njihovih treh avtorjih. A so nas vabljeni gostje presenetili s svojo radoživostjo. Zdaj že lahko zapišemo, da je dan nominirancev dobil svojo stalno formo in utečen princip delovanja ter postal prepoznaven del programa Tedna slovenske drame.
:
:

Foto: Rok Andres

Takole je šlo

9.30 – V Škrlovcu (peterokotnem srednjeveškem stolpu) potekajo zadnje tehnične priprave na začetek. Luči, stoli, čiščenje, logistika in druge zabavne reči.

9.40 – Prihod prvih gostov, kava v bližnji kavarni. Tudi prvi izgubljeni na poti, težave s parkiranjem in ostala prevozna zagata.

9.45 – Na prizorišče pridejo prvi obiskovalci. Letos študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, dijaki umetniških gimnazij (dramsko-gledališke smeri) iz Ljubljane in Nove Gorice ter druga zainteresirana javnost.

10.00 – Prve minute zamude. Kava še kar traja.

10.15 – Direktorica Prešernovega gledališča Kranj (PGK) Mirjam Drnovšček pozdravi goste in nastopajoče. Pričnemo.

10.17 – Igralci PGK (Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Vesna Pernarčič, Darja Reichman, Miha Rodman, Vesna Slapar, Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Matjaž Višnar) pod režijskim vodstvom Milana Goloba bralno uprizorijo dramo Vinka Möderndorferja Evropa.

10.50 – Konec bralne uprizoritve. Aplavz.

10.51 – Vabljeni gostje, razpravljalci in avtor zasedejo svoja mesta za pravokotno mizo.

10.52 – Voditeljica pogovora Nika Arhar pozdravi goste. Za mizo sedijo (ne nujno v tem vrstnem redu) Vinko Möderndorfer (dramatik), Marko Sosič (predstavnik strokovne žirije za nagrado Slavka Gruma), dr. Katja Mihurko Poniž (profesorica na Univerzi v Novi Gorici), Vilma Štritof (dramaturginja na Radiu Slovenija) in Tea Rogelj (kustosinja s Slovenskega gledališkega inštituta). Razprava se je vrtela okoli vplivov na Möderndorferjevo poetiko v nominirani drami, spregovorili so o žanrski umestitvi besedila, presojali like in njihovo (ne)namerno podobnost z resničnim življenjem. Dotaknili so se tudi številnih drugih tem.

11.35 – Konec debate. Čas za krajši odmor.

11.50 – Začetek bralne uprizoritve Mali nočni kvartet (Vinko Möderndorfer) v izvedbi igralcev PGK (Vesna Pernarčič, Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Miha Rodman) in režiji Nine Rajić Kranjac.

12.20 – Konec bralne uprizoritve. Aplavz.

12.21 – Vabljeni gostje, razpravljalci in avtor zasedejo svoja mesta za pravokotno mizo.

12.22 – Voditeljica Ksenija Repina Kramberger pozdravi goste. Za mizo sedijo (ne nujno v tem vrstnem redu) Vinko Möderndorfer (dramatik), Marko Sosič (predstavnik strokovne žirije za nagrado Slavka Gruma), dr. Krištof Jacek Kozak (profesor na Univerzi na Primorskem) in Ira Ratej (dramaturginja iz Mestnega gledališča ljubljanskega). Razpravljajo o trgovini z organi, etiki sistema prodam-kupim, problematiki korupcije, porušenih odnosov in o času zelo nizkih družbenih norm. Avtor spregovori tudi o nastajanju besedila.

13.15 – Konec debate. Čas za kosilo, malico in/ali oddih.

14.20 – Začetek drugega dela. Publiki se pridružijo študentke Filozofske fakultete v Ljubljani, ki Kranj obiščejo v sklopu predavanj pri Seminarju za slovensko dramatiko.

14.21 – Začetek bralne uprizoritve Pavla nad prepadom (Andrej E. Skubic) v izvedbi igralcev PGK (Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Borut Veselko, Aljoša Ternovšek, Matjaž Višnar) in režiji Nine Rajić Kranjac.

14.55 – Konec bralne uprizoritve. Aplavz.

14.56 – Vabljeni gostje, razpravljalci in avtor zasedejo svoja mesta za pravokotno mizo.

14.57 – Voditelj Rok Andres pozdravi goste. Za mizo sedijo (ne nujno v tem vrstnem redu) Andrej E. Skubic (dramatik), Matej Bogataj (predsedujoči žiriji za nagrado Slavka Gruma), dr. Mateja Pezdirc Bartol (profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani) in dr. Tomaž Toporišič (dramaturg iz Slovenskega mladinskega gledališča). Razprava teče o pomenu lika Pavle Jesih za slovensko zgodovino, o nastajanju besedila pa tudi o političnih ozadjih povojne dobe, sopotnikih glavne junakinje in celo o različnih spolnih praksah (kjer smo malo zardeli).

15.55 – Konec debate. Bilo je burno. Odmor za cigareto.

16.10 – Igralci PGK (Vesna Jevnikar, Peter Musevski, Vesna Pernarčič, Darja Reichman, Vesna Slapar, Aljoša Ternovšek, Borut Veselko, Matjaž Višnar) pod režijskim vodstvom Milana Goloba bralno uprizorijo dramo Simone Semenič tisočdevetstoenainosemdeset.

16.41 – Konec bralne uprizoritve. Aplavz.

16.42 – Vabljeni gostje, razpravljalci in avtorica zasedejo svoja mesta za pravokotno mizo.

16.43 – Voditeljica Nika Leskovšek pozdravi goste. Za mizo sedijo (ne nujno v tem vrstnem redu) Simona Semenič (dramatičarka), Matej Bogataj (predsedujoči žiriji za nagrado Slavka Gruma), Eva Kraševec (dramaturginja iz SNG Drama Ljubljana) in Tereza Gregorič (dramaturginja iz SNG Nova Gorica). Nadvse živahna in zabavna debata se vije od obujanja spominov iz nekdanje skupne domovine, prek današnjih videnj tistega časa, primerjave nekdanjega in sedanjega stanja na povsem konkretnih primerih (mesto Ajdovščina v Vipavski dolini), do »banankota«, partizanskih filmov in junakov vseh dob. Ne pozabijo pa niti analitične plati, ko se pogovarjajo o formi in strukturi.

17.35 – Konec debate. In konec predstavitev nominiranih dram in njihovih avtorjev.

18.00 – Poveljevanje prevzame Zala Dobovšek, ki z Andrejem E. Skubicem, Uršulo Cetinski, Blažem Šefom, Aljošo Ternovškom, Andrejo Kopač, Sebastijanom Horvatom, Marinko Poštrak in drugimi razpravlja o aktualnih smernicah slovenskega dokumentarnega gledališča.

Nagrada Slavka Gruma, TSD, Nagrade TSD

Povezani dogodki

Slušatelji dramske delavnice, 1. 4. 2014
"Don't get it right, get it WRITTEN!"*