LGL, 11. 12. 2017

Poklicna združenja s področja kulture opozarjajo na nedemokratičen in nepregleden način sprejemanja ključnih strateških odločitev na področju kulture

Objavljamo sporočilo za javnost predsednika kolegija direktorjev slovenskih gledališč, Uroša Korenčana:

Uroš Korenčan / Foto: Mankica Kranjec

Reprezentativna združenja, ki delujemo profesionalno na področju kulture s to izjavo izražamo nestrinjanje nad nedemokratičnim in nepreglednim načinom sprejemanja ključnih strateških odločitev na področju kulture, odločitev, ki bodo bistveno vplivale na pogoje delovanja v kulturi v prihodnjih letih.

Različna združenja in organizacije, ki delujejo na področju kulture, predstavniki samozaposlenih, stanovska društva in akterji z različnih področij kulture, so se v času javne razprave izrekli kritično do osnutka dokumenta nacionalne strategije, ki naj bi začrtal smernice razvoja slovenske kulture do l. 2025. Mnogo razpravljavcev je bilo kritičnih predvsem do strukturne nekonsistentnosti in vsebinske nedorečenosti programa, ki prenaša težo bolj operativnih ukrepov na akcijski načrt. Gre za rešitev, kot jo predvideva aktualna zakonska ureditev (sprememba ZUJIK iz l. 2016), po kateri se sprejema nacionalni program za daljše obdobje, na podlagi tega pa vlada sprejema štiriletne akcijske načrte.  

Podpisani ugotavljamo, da aktualna (leto dni stara) zakonska ureditev izključuje sodelovanje deležnikov s področja kulture pri oblikovanju kulturne politike. Na ta način nam je odvzeto sodelovanje pri odločanju o prihodnjih pogojih našega dela, o usodi področja na katerem delujemo, o naši prihodnosti.

Za normalizacijo stanja terjamo naslednje:
- zahtevamo zaustavitev postopka sprejemanja NPzK 2018 – 2025 in
- zahtevamo odpravo spremembe 10. člena ZUJIK iz l. 2016.

Področje kulture je solidarno prevzelo svoj delež varčevanja in odrekanj ob reševanju finančne krize. Ugotavljamo, da resorno ministrstvo še vedno ni izstopilo iz krča krize in tudi v luči strateškega načrtovanja ni sposobno relevantno upoštevati in aktivirati razvojnih potencialov našega področja. Od pristojnega ministrstva pričakujemo ukrepe in rešitve, ki bodo gradili na spoštovanju našega dela, pozitivno razvojno naravnanost in vzpostavitev normalnih pogojev našega dela.  

Kolegij direktorjev slovenskih gledališč
Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
Društvo slovenskih pisateljev
Skupnost muzejev Slovenije
Združenje splošnih knjižnic

Uroš Korenčan,
Predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč