Društvo Asociacija, 2. 2. 2012

Podpora predlogu odložilnega veta ter protest proti ukinjanju in združevanju samostojnega Ministrstva za kulturo

V Asociaciji, društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, se pridružujemo predlogu interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta, ki nasprotuje ukinjanju samostojnega Ministrstva za kulturo oziroma pridruževanju Ministrstva za kulturo k novemu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kot predvideva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS, sprejet 26. 1. 2012.

Strinjamo se z obrazložitvijo, podano v predlogu odložilnega veta, zato na vse svetnike Državnega sveta apeliramo, da predlog in obrazložitev obravnavajo z vso resnostjo ter predlog odložilnega veta podpro, saj je bila odločitev o združevanju ministrstev sprejeta brez ustrezne demokratične razprave, v kateri bi sodelovali predstavniki civilne družbe.

Društvo Asociacija nasprotuje Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS, saj ni jasno, kako in če sploh naj bi združevanje ministrstev poleg varčevanja z javnimi sredstvi imelo pozitivne učinke na nedvomno prepotrebno reorganizacijo Ministrstva za kulturo, saj Slovenija nedvomno potrebuje modernizacijo obstoječega kulturnopolitičnega modela v celoti.

Društvo Asociacija meni, da potrebujemo Ministrstvo za kulturo kot samostojen resor tudi v novi vladi, saj:

  • predlog ukinitve oz. pridružitve še dvema resorjema nima podlage v resni analizi učinkov in posledic takšne spremembe, ki je prepotrebna osnova za tako drastične odločitve;
  • je na področju kulture treba izvesti celovito reformo obstoječega kulturnopolitičnega modela, z modernizacijo javnega sektorja, enakopravno vključitvijo neodvisnih producentov v kulturni sistem ter reorganizacijo ministrstva za kulturo, ki pa mora kljub reformi ostati samostojen resor;
  • se z združevanjem ministrstev onemogoča transparentnost odločanja in tolmačenja odločitev v polju kulturne politike ter strukturiran in kontinuiran dialog zainteresirane strokovne javnosti in zagovorniških skupin do odločevalcev;
  • se z združevanjem ministrstev znižuje in marginalizira pomen kulturne politike kot javne politike, s katero država intervenira in podpira kulturno in umetniško dejavnost kot javno dobrino;
  • se posledično zaradi združevanja ministrstev lahko znižajo tudi sredstva za zagotavljanje javnih dobrin (kot je kultura) pod pretvezo učinkovitosti in varčevanja, glede slednjega državljanom niso bile predstavljene realne finančne ocene prihranjenih sredstev;
  • je kultura javna dobrina in esencialni del javne sfere v socialni državi, v kakršni želimo živeti in delovati in ki je kot taka opredeljena tudi v Ustavi RS.


Društvo Asociacija se pridružuje tudi vsem ostalim interesnim skupinam, institucijam ter posameznikom, ki so se do sedaj javno zavzeli proti ukinjanju samostojnega Ministrstva za kulturo.