STA, 31. 3. 2020

Po predlogu ministrstva za kulturo bi samozaposleni izpad dohodka izkazovali glede na polletje

Pomoč samozaposlenim, predvidena v predlogu zakona za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, zadeva tudi področje kulture. Pristojni minister Vasko Simoniti je dejal, da je ministrstvo zaradi specifik dela samozaposlenih vložilo dopolnilo, po katerem bi ti izpad dohodkov izkazovali glede na zadnje polletje, in ne na februar.
:
:

Foto: Pixabay

Simoniti je na današnji novinarski konferenci dejal, da je v predlogu interventnega zakona posebna pozornost namenjena tudi najranljivejšim skupinam na področju kulture. Samozaposlenim v kulturi bo država tako kot ostalim samozaposlenim in kmetom po zakonskem predlogu vlade omogočila izredno trimesečno denarno pomoč v obliki temeljnega dohodka. Ta naj bi za mesec marec znašala 350 evrov, ob izkazanem izpadu dohodka vsaj za 25 odstotkov v primerjavi s februarjem, za april in maj pa 700 evrov, ob izpadu dohodka v vsaj 50 odstotkih. Prav tako pa bo država samozaposlenim v času epidemije novega koronavirusa krila vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

V okvir omenjenih nadomestil po besedah Simonitija sodijo samozaposleni, ki se ukvarjajo z različnimi umetniškimi praksami, samostojni novinarji in verski uslužbenci.

Je pa minister priznal, da je specifika delovanja samozaposlenih v kulturi v tem, da je njihovo delo vezano na projekte. Kot je dejal, so zato na ministrstvu za kulturo pripravili dopolnilo k predlogu zakona. Po dopolnilu bi samozaposleni svoje stanje dokazovali na podlagi dohodkov iz zadnjega pol leta, saj so pri delu vezani na projekte in ni nujno, da so denimo v februarju sploh imeli kakršnekoli dohodke.

Na ministrstvu za kulturo so naknadno pojasnili, da so dopolnilo pripravili kot odgovor na pobude samozaposlenih v kulturi, ki se pogosto spopadajo z izzivi projektnega dela. A podobno po njihovih besedah velja za samozaposlene v drugih panogah, denimo v turizmu, gostinstvu in gradbeništvu. Zato predlagani amandma zajema vse samozaposlene.

Tistim, ki jim bo v času epidemije propadla pravica vpisa v razvid samozaposlenih in so sicer upravičeni do plačila vseh prispevkov, bo po besedah Simonitija ta pravica podaljšana do avgusta.

Na vprašanje, kako so urejene zadeve glede sofinanciranja bolniških v času epidemije, je Simoniti dejal, da bo enako urejeno v sklopu bolniških za vse samozaposlene. "Ti bolniško izkazujejo po mesecu staleža, in če je bolniška potrjena, dobijo refundirano vse za nazaj, kot je že zapisano po obstoječem zakonu, se pravi 25 evrov na dan oziroma okoli 750 evrov na mesec," je pojasnil.

Spomnil je, da so samozaposleni v kulturi zavarovani preko prispevkov, ki jih v celoti pokriva ministrstvo za kulturo. Glede izvajanja varstva otrok na domu pa bodo samozaposleni prav tako upravičeni do nadomestila.

Glede nevladnih organizacij v kulturi je Simoniti dejal, da bodo po predlogu zakona tako kot delodajalci upravičene do izplačila nadomestil plače delavcev, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Simoniti je dejal, da so nevladne organizacije v kulturi glede tega obravnavane kot vsa preostala javna podjetja. Delavci, ki so iz proračuna financirani na podlagi projektnega paketa, pa bodo po besedah Simonitija od države dobili odstotkovno razliko, ki je subvencija ne pokrije.

Glede javnih zavodov, ki so financirani iz proračuna, je minister dejal, da jim država nadomešča vse plačilne transferje oziroma dohodke, ki izhajajo iz plač.

Med predlogi kulturnikov je bila tudi ustanovitev posebnega sklada. Simoniti je dejal, da je to sicer ena od možnosti, o kateri velja razmisliti. "Nekatere države imajo sklad, nekatere pa ubirajo podoben način kot naša država. Menim, da posebne razlike ni, če so prizadete, ranljive skupine pravilno naslovljene in jim omogočamo premostitev teh težav," je presodil.

Koronavirus