SiGledal/Maruša Mugerli Lavrenčič, 11. 8. 2021

Pastir, mizar, novinar, pesnik, pisatelj, dramatik

11. avgusta 1942 je zaradi strelnih ran umrl pesnik, pisatelj in dramatik Tone Čufar. Rodil se je 14. novembra 1905 na Jesenicah. Bil je član OF, italijanske oblasti so ga aretirale in odpeljale v koncentracijsko taborišče Gonars. Med poskusom pobega ob predaji jetnikov Nemcem je bil smrtno ranjen.
:
:

Tone Čufar (1915-1942) (1935-1940). URN:NBN:SI:img-24JH6LBB from http://www.dlib.si

Otroštvo je preživljal kot pastir v okolici Bohinjske Bele. Čeprav ni mogel redno obiskovati šole, je zelo veliko bral. Po vojni se je izučil za mizarja, kar je postal tudi njegov poklic. Leta 1932 je postal član Kluba slovenskih socialnih pisateljev in se odločil preživljati kot pisatelj. Delal je tudi kot izdajatelj, urednik in novinar.

Pisal je pesmi in socialnorealistična pripovedna dela z delavsko tematiko, njegovo proletarsko dramatiko so uprizarjala predvsem ljubiteljska gledališča in delavski socialistični odri.

Uveljavljal je družbeno kritiko, smešil meščansko tekmo v strankarski politiki in skrbi kapitalistične družbe. Pisal je večinoma komedije in groteske ter v njih prikazoval nesmiselnost in pokvarjenost meščanske družbe. Iz njegovih del vejeta optimizem ter vera v zmago proletariata. Njegova resna dela preveva čustvena toplina, njegove komedije pa so polne nezdružljivih nasprotij, revščine in bogastva, sovraštva in ljubezni, denarja in brezposelnosti. Dela je objavljal v revijah in tudi v samostojnih izdajah.

Tone Čufar: Je že tako na svetu. Še zmeraj se grizemo. Nekateri imajo ostre, velike zobe; največje ima denar. Nič mu ni sveto, najmanj sreča ljudi. Nocoj spet steguje svoje šape.* 

Njegove najpomembnejše drame so Tragedija v kleti (1931), Polom (1934) in Ljubezen v kleti (1935), znana pa je tudi komedija Ameriška tatvina (1935). Leta 1979 so v Drami SNG Maribor uprizorili njegovo delo Ščurki (r. Aleš Jan). Po njem sta med drugim poimenovana gledališče na Jesenicah in tamkajšnji gledališki festival Čufarjevi dnevi.

 

* Iz: Tone Čufar (1938). Mali Babilon. Sodobnost (1933), letnik 6, številka 1/2.

Tone Čufar

SNG Opera in balet Ljubljana/SiGledal/Maruša Mugerli Lavrenčič, 4. 5. 2020
SNG Opera in balet Ljubljana na spletu
SiGledal/Maruša Mugerli Lavrenčič, 20. 4. 2020
Dramski teksti na spletu
SiGledal/Maruša Mugerli Lavrenčič, 1. 8. 2019
Marija Vidau in poletna križarjenja po SiGledalovem Repertoarju