Flota, 21. 8. 2014

Okrogla miza Organizacijske strukture v sodobnem plesu

Vljudno vabljeni na diskusijo in pogovor v okviru 9. Edicije festivala Front@ na temo Organizacijske strukture v sodobnem plesu s poudarkom na diskusiji o Gibanici, slovenski plesni platformi. Diskusija bo potekala v soboto, 30. avgusta ob 10.30 v Avli Gledališča Park v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 30.
:
:


Urnik aktivnosti:


10.30 - 11.00
Predstavitev ob izidu dvojne številke revije MASKA z naslovom Premiki sodobnega plesa II, ki podrobno osvetljuje kontekst slovenskega sodobnega plesa. Predstavitev bo vodila odgovorna urednica Amelia Kraigher.

11.00 - 11.30
Predstavitev organizacijskih struktur za ples: Francija [Laurent Van Kotte] svetovalec za ples na francoskem ministrstvu za kulturo.

11.30 - 12.00
Krajše predstavitve organizacijskih struktur: Avstrija [Liz King, umetniška voditejica D.ID Dance Identity], Hrvaška [Mirna Žagar, direktorica Hrvaškega inštituta za gib in ples], Madžarska [bo določeno nakdnadno] in Velika Britanija [Kat Bridge, umetniška voditeljica Greenwich Dance Agency in Breandan Keaney, direktor Dance East]

12.00 - 12.30 Diskusija
Diskusija bo potekala na temo bolj poglobljenega vpogleda v najboljše primere organizacijskih struktur iz tujine ter predstavitvi taktik in strategij njihovega nastajanja, izvajanja in učinkov delovanja pri domači in mednarodni javnosti.

13.00 - 13.30
Predstavitev Gibanice, bienalne Slovenske plesne platforme: Andreja Kopač [uvodna predstavitev], Matjaž Farič [plesalec in koreograf, Festival Front@, Teja Reba [plesalka in koreografinja, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije], Žiga Predan [producent, zavod Pekinpah], Katja Somrak [namestnica direktorice in producentka v PTL-ju], Mojca Zupanič [neodvisna producentka v kulturi]

13.30 – 14.00 Diskusija
Diskusija bo potekala na temo mednarodne primerjave organizacijskih struktur slovenskega sodobnega plesa [primer: Gibanica] in najboljših primerov iz tujine s ciljem pretehtati, kateri modeli bi bili uporabni tudi v slovenskem prostoru, ki deluje v čedalje težjih razmerah in v čedalje bolj okrnjenih formatih. Odprli bomo vprašanje, kako v danim razmerah misliti nove produkcijske formate in kako relevantni so [še] uveljavljeni načini prikazovanja.

Dodatne informacije in prijave: Matjaž Farič, flota@flota.si. in Mojca Zupanič, kultura_org@yahoo.com, 041 924 515.

Front@