PTL, 18. 8. 2015

Odprti poziv za izbor plesnega prvenca

Plesni teater Ljubljana objavlja odprti poziv za izbor plesnega Prvenca PTL v obdobju 2016 - 2018.

NÓTT / Foto: Sunčan Patrik Stone

Plesni Teater Ljubljana vsako leto omogoča realizacijo vsaj enega plesnega prvenca. Izbranemu ustvarjalcu bo zagotovil vodstvo/mentorstvo izkušenega sodobnega plesnega ustvarjalca, produkcijo in uprizoritev na profesionalni ravni na odru Plesnega Teatra Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo vsi profesionalni sodobni plesni ustvarjalci, ki še niso realizirali samostojnega avtorskega projekta. Izbor prvenca bo opravil Umetniški svet PTL.

Razpisni kriteriji: inovativen in prodoren avtorski plesni pristop, jasna vsebinska in oblikovna zasnova.

Prijava mora vsebovati:

  • izpolnjen prijavni obrazec
  • jasen, izdelan koncept prijavljenega projekta
  • reference avtorja/ev (izobrazba, dosedanje umetniško delo...)
  • reference sodelavcev


Prijave pošljite na naslov: ptl@mail.ljudmila.org ali info@ptl-lj.si

Rok prijave: 20. 9. 2015

Umetniški svet PTL bo obravnaval samo popolne prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem in so bile oddane v predpisanem roku. O odločitvi bodo obveščeni vsi prijavitelji.

Povezava: Prijavni obrazec

PTL

PTL in LJUDMILA, 14. 5. 2010
Stiki prostorov, slike teles
PTL, 11. 5. 2010
Festival Ukrep 2010