PTL, 3. 6. 2009

Samo Gosarič: KOMAD ZA MATJAŽA HANŽKA

Komad za Matjaža Hanžka je hommage konkretni poeziji Matjaža Hanžka iz zgodnjih 70. let. Plesni recital ima izhodišče v prvem delu njegove pesniške zbirke »Iščemo pesmi, kje so?« (1971), od koder prevzema postopke programiranja in naključja, ki nato služijo kot osnova avtorskim koreografijam vsake od treh plesalk.

Pri prenosu strukture pesmi v gib smo se večinoma držali principa beseda = gib, ki pa se nato nadgrajuje z vpeljavo drugega načela – igre. Kot celota dogodek preigrava različne možnosti med precizno strukturo, demonstracijo in igro, ter se izogiba očitni naraciji ali izpovedi.
Profesionalni režijski prvenec Sama Gosariča in prvi profesionalni projekt vseh treh performerk je nastajal v duhu skupnega učnega procesa in raziskovanja, v katerem so udeleženi izhajali iz materiala in po svoje intrepretirali neoavantgardne postopke.

Samo Gosarič

PREMIERA: 4. 6. 2008 ob 21.00