Federacija, 5. 11. 2010

Odnos v muzeju

Zavod Federacija je novoustanovljena struktura, ki so se je lotili trije ustvarjalci, Snježana Premuš, Andreja Podrzavnik in Gregor Kamnikar. Eno glavnih usmeritev delovanja Federacije je mednarodni kolektivni projekt Tkolektivnos, kjer trije člani kolektiva in sodelavci, ki tvorijo jedrno skupino, raziskujejo in razvijajo način ustvarjanja in širše raziskave v skupini.
:
:

 

Projekt tako v prvi vrsti omogoča pretok idej, znanja, izkušenj in vizij med umetniki kakor tudi gledalci. Vključuje raziskovanja in metodična preizpraševanja improvizacije – kot načina dela, kot formata odrske uprizoritve, kot model izobraževanja in kot načina življenja. V letu 2010 je kolektiv Federacija oblikoval enoletni projekt »Odnos« znotraj projekta »Tkolektivnos«, kjer je pričel z oblikovanjem strategij komunikacije ter preizpraševanjem odnosa telesa in giba do prostora. Torej z vzpostavljanjem strategij delovanja v prostoru. Z Liso Nelson, eno izmed pionirjev plesne improvizacije kot samostojne oblike odrske uprizoritve, bo kolektiv metodično razvil in nadgradil strategije in obdelal pomen prostora v uprizoritvi. V delovnem procesu bomo ustvarili na podlagi tega konstrukcijo zbliževanja s predstavo v prostorskem kontekstu Mestnega muzeja Ljubljana.

Zbliževanje s predstavo »Odnos v muzeju« je zadnji dogodek programa v sodelovanju z Liso Nelson, ki obsega še dva dogodka. Razgovor »Narava improvizacije« v umetnosti in razumevanju improvizacije v širši družbi z Liso Nelson, kolektivom Narobov, Zavodom Sploh in Kolektivom Federacija. Pobuda za prepotreben diskurz o improvizaciji prihaja iz pogovorov z umetniki z različnih področij (glasba, ples, gledališče) doma in v tujini. Ali se je potrebno izogibati terminu improvizacija, ki je obremenjen z različnimi pomeni? Kakšni so ti pomeni? Kako določajo naš pogled in razumevanje ter posledično sprejemanje improvizacije (bodisi v obliki koncerta, predstave, metode dela, učenja )? In navsezadnje ali jo lahko redefiniramo?

Format dogodka: moderiran razgovor (še ni potrjen moderator)
Čas dogodka: nedelja, 14.11.2010 ob 16.00
Kraj dogodka: Mestni muzej Ljubljana
Produkcija: Zavod Federacija Ljubljana in

Neforma 6 - serija glasbeno-plesnih improvizacij
Ustvarjalci: Lisa Nelson z gosti iz Kolektiva Federacija (ples), Vid Drašler (tolkala), Marko Karlovčec (saksofon)
Format dogodka: glasbeno-plesni dogodek
Čas dogodka: 11.11.2010 ob 20.00
Kraj dogodka: Center kulture Španski borci
Produkcija: Zavod Sploh
Koprodukcija: Zavod Federacija Ljubljana

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetnikov s področja sodobnega plesa. Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in plesne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Nekateri dogodki bodo povsem improvizirani, drugi pa bodo kombinacija strukturiranega plesa in improvizirane glasbe oziroma strukturirane glasbe in improviziranega giba.

Federacija, 5. 9. 2012
Zmes za ples
Federacija, 24. 6. 2014
Retrospektiva Marcandree Bragalinija