STA, 13. 3. 2020

Ob koronavirusu Asociacija s predlogom ukrepov za področje kulture

Z razglasitvijo epidemije ob širjenju novega koronavirusa, zapiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in odpovedjo vseh kulturnih dogodkov je po prepričanju društvu Asociacija stanje postalo alarmantno. Zato so danes v javnem pismu pozvali odločevalce k odločnemu ukrepanju tudi na področju kulture in predlagali nekatere konkretne ukrepe.

Tako javne zavode kot nevladne organizacije in gospodarstvo, ki sodelujejo s samozaposlenimi v kulturi, pozivajo, naj poskrbijo, da bodo ustvarjalci prejeli sredstva za svoje delo, četudi je to morda še v nastajanju, javna predstavitev pa je bodisi prestavljena ali odpovedana. Kot poudarjajo, je v tem trenutku treba poskrbeti za likvidnost posameznikov, ki se bodo sicer znašli v še večjih težavah.

Odločevalce tudi pozivajo, da glede na posebne razmere prilagodijo izplačilno politiko in poskrbijo, da bodo kulturne organizacije in inštitucije imele zagotovljen denarni tok. To konkretno pomeni dodatno avansiranje aktivnosti, četudi te morda še niso bile izvedene v celoti. S takšnim ukrepom se bo zagotovilo tudi kontinuirano delovanje nevladnega sektorja, poudarjajo.

Opozarjajo, da so bile nevladne organizacije že pred razglasitvijo epidemije prisiljene odpovedovati številne dogodke in da je že zdaj jasno, da bodo v letu 2020 težko realizirale vse v različnih razpisih prijavljene aktivnosti, saj za to ne bo ne časa ne prostora.

Pozdravljajo primer ministrstva za javno upravo, ki je svojim upravičencem že sporočilo, da bo pri realizaciji kazalnikov v obzir vzelo tudi nastale razmere in pričakujejo, da bodo podobno stališče svojim upravičencem sporočili tudi na ministrstvu za kulturo in iz občinskih oddelkov za kulturo.

Tako za samozaposlene v kulturi kot tudi za nevladne organizacije je po njihovem prepričanju treba aktivirati jamstveno shemo, da bodo v primerih, ko bo to potrebno, lahko prišli do premostitvenih sredstev pod ugodnejšimi pogoji. Ker v nekaterih primerih krediti ne bodo zadostovali, pozivajo vlado in ministrstvo za kulturo, da za take primere zagotovita nepovratna sredstva.

Kot so še zapisali, samozaposlenim v kulturi v primeru izolacije pripada nadomestilo zavoljo zadržanosti od dela že od prvega dne naprej, medtem ko za primer karantene nadomestila ne dobijo, kar predstavlja resen problem. Še množičnejši je problem glede zaprtja šol in vrtcev, saj samozaposleni v kulturi pogosto delajo od doma, kar pomeni, da naj bi ob delu sedaj skrbeli tudi za otroke, slednje pa velikokrat ni izvedljivo.

Pristojne zato pozivajo, da se interventno spremeni 82.a člen Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer na način, da se samozaposlenim v kulturi zagotovi bolniško nadomestilo ali drugo spodbudo, iz katere bo krit izpad dohodka tako v primeru karantene kot v primeru nezmožnosti dela od doma zaradi varstva otrok.

Nekatere od predlaganih ukrepov je po njihovem prepričanju možno vključiti v nastajajoči interventni zakon ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sicer pa predlagajo, da interventni zakon pripravi tudi ministrstvo za kulturo.

Asociacija, Koronavirus