STA, 17. 6. 2016

Novogoriški svetniki so podprli Majo Jerman Bratec za direktorico SNG Nova Gorica

Novogoriški mestni svetniki so na včerajšnji seji podprli kandidaturo Maje Jerman Bratec za direktorico Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica.

Foto: Arhiv SNG Nova Gorica

Ministrstvo za kulturo je mestni svet občine Nova Gorica 16. maja zaprosilo za mnenje v postopku imenovanja direktorja SNG Nova Gorica. Direktorja omenjenega zavoda imenuje minister za kulturo na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta ter pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež zavoda.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je svetnikom predlagala, naj obema kandidatoma, tako Maji Jerman Bratec kot Borutu Bašinu, dajo pozitivno mnenje. Vendar se svetniki s takim predlogom sklepa niso strinjali, nikakor pa niso želeli glasovati o obeh kandidatih skupaj.

Po razpravi so na predlog svetnice Tatjane Krapše (SMC) glasovali o vsakem kandidatu posebej. Borut Bašin, ki je bil pred leti že zaposlen v SNG Nova Gorica in moral od tam oditi po izredni odpovedi delovnega razmerja, ni dobil zadostne podpore novogoriških svetnikov, saj jih je bilo kar 20 proti pozitivnemu soglasju. Majo Jerman Bratec pa je podprlo 19 svetnikov, proti so bili le štirje.

Mestni svetniki so se seznanili tudi s poročilom o opravljenem nadzoru nad upoštevanjem priporočil nadzornega odbora mestne občine Nova Gorica glede porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu. Nadzorni odbor je o ugotovljenih sklepih obvestil vodstvo občine ter tudi mestni svet.