PGK, 27. 10. 2017

Natečaj za nagrado Slavka Gruma in natečaj za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 48. Tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo ter razpis za nagrado za mladega dramatika.

48. Teden slovenske drame

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo nova slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2017, in besedila, nominirana na 47. Tednu slovenske drame.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. 11. 2017.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanih izvodih s pripisom "Za nagrado Slavka Gruma" na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, en (1) izvod pa na elektronski naslov pgk@pgk.si.

Besedilom, ki jih pošljete po pošti, priložite zaprto kuverto s svojimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.

***

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset (30) let. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more sočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Rok za prijavo je 30. 11. 2017.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) vezanih izvodih s pripisom "Za nagrado za mladega dramatika" na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, en (1) izvod pa na elektronski naslov pgk@pgk.si.

Besedilom, ki jih pošljete po pošti, priložite zaprto kuverto s svojimi podatki: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.

Nagrada Slavka Gruma, TSD, Nagrada za mladega dramatika

VIP

Eni te isti in ist in eni ! 6. 12. 2017