STA, 28. 2. 2014

Namesto gledališkega muzeja odslej gledališki inštitut

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Slovenskega gledališkega inštituta. Inštitut bo nadaljeval in hkrati nadgradil delo Slovenskega gledališkega muzeja, ki je usmerjeno v kontinuirano razvijanje gledališke kulture in dvigovanje zavesti o pomenu gledališča za razvoj posameznika in družbe, so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Preoblikovanje javnega zavoda v inštitut, katerega poslanstvo je razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti, je eden izmed glavnih ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 na področju uprizoritvenih umetnosti.

Spremembe sklepa prinašajo nove naloge javnega zavoda na področju raziskovanja gledališke umetnosti in njene promocije. Kot osrednje gledališko stičišče in odprta točka povezovanja bo inštitut redno sodeloval z vsemi, ki delujejo na področju delovanja inštituta ali na področjih, ki vplivajo oziroma so povezana s področjem delovanja inštituta, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na ministrstvu so dejali še, da bo inštitut deloval na podoben način in z enakim obsegom kadrov kot doslej Slovenski gledališki muzej. Tudi financiranje po beseda ministrstva ostaja enako in v enakem obsegu kot financiranje muzeja, razlika je le v tem, da mu spremembe ustanovnega akta omogočajo kandidiranje na razpisih ARRS.

Na novo je oblikovan svet inštituta. Sestavlja ga sedem članov, ustanovitelj pa neposredno imenuje dva člana. Enega člana imenuje na predlog Skupnosti muzejev Slovenije, enega na predlog ljubljanske AGRFT, enega na predlog javnih zavodov s področja gledališča, enega imenuje na predlog nevladnih organizacij s področja gledališča, enega člana pa izvolijo zaposleni v inštitutu.

Ministrstvo bo v začetku aprila objavilo razpis za novega direktorja inštituta, saj sedanji direktor muzej Ivo Svetina s 1. avgustom odhaja v pokoj. Novi direktor bo moral sprejeti nov strateški načrt in nov kadrovski načrt, k čemur ga zavezujejo nedavno sprejete spremembe ZUJIK, so še pojasnili na ministrstvu.

Z oblikovanjem inštituta Slovenija po dolgih letih dobiva osrednjo ustanovo na področju promocije, raziskovanja in ohranjanja gledališke dediščine, ki bo ustvarjala osnovne pogoje za nadaljnji razvoj gledališke stroke in ustvarjalnosti pri nas, še poudarjajo.