STA, 4. 11. 2019

Ministrstvo v odgovoru Asociaciji: Iščemo sistemske rešitve

Ministrstvo za kulturo je v odgovoru društvu Asociacija, ki je danes izrazilo skrb glede uspešno rešenih tožb in sredstev, vezanih na štiriletni programski razpis za obdobje 2018-2021 za uprizoritvene umetnosti, zapisalo, da so težave na teh primerih zabeležili in jih rešujejo na sistemski ravni.
:
:

Kot so zapisali na ministrstvu, so "evidentirali težave na omenjenih primerih". Te rešujejo na sistemski ravni in jih bodo "naslovili tudi z ustreznimi popravki zakonodaje in podzakonskih aktov". Hkrati iščejo rešitve v smeri notranje prerazporeditve sredstev med finančnimi postavkami na način, da bi to v najmanjši možni meri vplivalo na bodoče programe in razpise. Pri ministrstvu za finance pa si bodo prizadevali za pridobitev namenskih sredstev za tovrstne primere.

"Sredstva niso fiksna, temveč vsako leto variirajo glede na sredstva proračuna. Gre za orientacijsko vrednost, ki je odvisna od razpoložljivih sredstev. Na odločbah je naveden informativni znesek, pred podpisom pogodbe potekajo usklajevalni sestanki, kar poteka tudi v tej zadevi," so pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so poudarili, da je sodišče v treh primerih s področja uprizoritvene umetnosti zadeve vrnilo v ponovni postopek - ne zaradi vsebinskih razlogov, temveč zaradi nepopolnih obrazložitev. Postopek namreč poteka tako, da ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede strokovna komisija, ki je pristojna za določeno razpisno področje.

"Minister je po zakonu vezan na mnenje strokovne komisije. Predlog strokovne komisije minister sicer lahko zavrne ter ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, zaradi ureditve iz krovnega zakona pa ne more sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo enkrat. To pomeni, da je ocenjevanje vlog v izključni pristojnosti strokovnih komisij," so zapisali na ministrstvu.

Dodali so še, da iščejo rešitve v smeri odprave sistemske pomanjkljivosti, saj zdajšnja ureditev ne omogoča nadaljnjega dela prejšnji komisiji, ki je odločala o konkretnih primerih. Po področnem zakonu se odločanje prenese na novo komisijo. "Zato je razumljivo, da po zdajšnji zakonodaji ni mogoče preprečiti (glede na samostojnost komisij) drugačnega odločanja komisije. Dve različni komisiji lahko enak projekt ocenita radikalno drugače, in prav to se je v teh zadevah zgodilo," so še zapisali na ministrstvu.

V Asociaciji so namreč na današnji novinarski konferenci izrazili skrb, da bo ministrstvo breme dveh do zdaj uspešno rešenih tožb, vezanih na štiriletni programski razpis, "zaradi svojih napak preložilo na nevladne organizacije".

Asociacija