STA, 3. 1. 2018

Ministrstvo ponovilo razpis za ravnatelja ljubljanske opere in baleta

Ministrstvo za kulturo je pred dnevi na svoji spletni strani ponovno objavilo razpis za delovno mesto ravnatelja Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Opera in balet Ljubljana. Kandidati morajo k prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Razpis je odprt do 19. januarja.

SNG Opera in balet Ljubljana / Foto: Tamino Petelinšek, STA

Za delovno mesto ravnatelja ljubljanske Opere se lahko prijavijo kandidati, ki imajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznajo dejavnost zavoda. Pričakuje se tudi znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni ter sposobnost za organiziranje in vodenje.

Izbranega kandidata bo minister za kulturo za ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše imenoval po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda za obdobje petih let. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Ministrstvo je razpis za novega ravnatelja ljubljanske opere in baleta prvič objavilo konec lanskega maja. Nanj se je prijavilo pet kandidatov, a nobeden od njih ni dobil podpore sveta javnega zavoda in tako je razpis padel. Aktualnemu ravnatelju SNG Opera in balet Ljubljana Petru Sotošku Štularju mandat poteče 14. septembra 2018.

Povezava: Javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana