Maska, 25. 10. 2016

Maskin XIV. seminar sodobnih scenskih umetnosti

Zavod Maska organizira XIV. seminar sodobnih scenskih umetnosti na temo "Delo, umetnost in kognitarci v času vladavine prava in kapitala".

Franco Berardi - Bifo / Foto: Arhiv Maska

Seminar sodobnih scenskih umetnosti najavlja novo sezono in novo serijo intenzivnih izobraževalnih, komunikacijsko odprtih in dialoško-refleksivnih srečanj z mednarodnimi gosti in najnovejšimi Maskinimi publikacijami.

V sezoni 2016/2017 in v svoji XIV. ediciji se bo seminar v praksi in teoriji intenzivno posvetil odnosu med teorijo in prakso na področju sodobnih scenskih umetnosti, teoretsko preprijemal različne vidike pri preučevanju njunega razmerja in kreativnega sožitja ter oblikoval interdisciplinarni teoretski aparat za analizo raznolikih uprizoritvenih fenomenov in hibridnih formatov. Seminar se bo na podlagi analize konkretnih situacij in primerov v prvi vrsti posvetil prav sočasnemu družbenemu oziroma ekonomsko-pravnemu in političnemu primežu, v katerem smo zataknjeni pri svojem vsakodnevnem (umetniškem) delovanju in ki se tiče prav vsakogar v njegovi privatni biopolitiki. V fokusu bodo najsodobnejši prijemi in taktike političnega delovanja posameznika in/prek medija sodobnih scenskih umetnosti, ki ima v letošnji ediciji prav poseben pečat.

V času, ko smo prezaposleni in nimamo časa za nič drugega, ali drugače: v času, za katerega se zdi, da je »politična akcija preskočila na polje samoorganizacije kognitivnega dela«, kdo je, če ne prav svetovni kognitariat, tisti, se provokativno sprašuje Franco Berardi - Bifo, ki lahko »sabotira globalno samouničenje«, »razveže past absolutnega kapitalizma« in »reprogramira« to celotno »mašinerijo«, in to v skladu s potrebami človeštva.

Poudarek seminaristične sezone bo zlasti na dveh publikacijah: Kognitarci in semiokapital, ki jo je Franco Berardi – Bifo spisal ob zadnjem obisku v Sloveniji in Umetnost v času vladavine prava in kapitala Alda Milohnića, ki s »facti bruti« razgalja logiko delovanja kapitalistične ekonomije in meščanskega prava ter se loteva meščanske kategorije »avtonomne umetnosti« in položaja umetnika/avtorja v sodobni pravni sferi prek večini dobro znanih konceptov (svobode umetniškega ustvarjanja, imunitete, pozitivne diskriminacije, enakopravnosti, avtorske pravice ipd). Strategije uprizoritvenih umetnosti obravnava v njihovem razmerju do političnega delovanja v času diktata neoliberalne tržne ekonomije in pravne determiniranosti politične sfere ali drugače: v farsi pravne države, ki jo živimo.

Če torej bifovovskemu »boju za avtonomijo znanja« v neodvisni produkciji tehnosfere priključimo še spodbudo k aktivnemu razvijanju praktičnih in teoretskih strategij za »povrnitev dostojanstva umetnosti (in tudi delu!) kot svobodni dejavnost ljudi«, ki jo razpira delo Alda Milohnića, je tematski okvir Maskinega seminarja v sezoni 2016/2017 pred nami.

Sklop pestrih seminarističnih aktivnosti bo letos potekal v dveh dopolnjujočih se delih, ki bosta potekala sočasno; prvi, bolj klasičen, se bo posvečal študiju skozi branje najbolj aktualnih Maskinih edicij in s strokovnimi predavanji uveljavljenih teoretikov ter sodelavcev Maskinega založniškega programa: Franca Berardija – Bifa, Olivierja Razaca, Alda Milohnića, Nikolaia Jeffsa, Urija Turkenicha, Roka Vevarja, Boštjana Nedoha.

Poleg aktivne slušateljske in čitalniške dejavnosti Maskin seminar vabi, da seminaristi v fleksibilnejšem delu t. i. samoizobraževalnega dela glede na svoje želje in potrebe po svoji meri prispevajo k raznolikosti nabora tematik seminarja, njegovih formatov ter aktivnosti in jih tudi realizirajo v obliki kolektivnega in odprtega delovnega formata ob zaključku seminarja. Del tega bo tudi aktivno spremljanje aktualne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti doma in v tujini, kolektivno reflektiranje uprizoritvenih dogodkov, predvsem pa dialog med teorijo in prakso pri detektiranju in artikulaciji sodobnih uprizoritvenih fenomenov in družbenih problemov. Želeli bi si ustvariti seminar, ki bo vodil v smeri razvijanja dehierarhiziranega inštitutskega dela in kolektivnega sodelovanja in potekal v obliki enakopravne dejavnosti in izmenjave znanja.

Seminar je namenjen vsem teoretikom in praktikom s področja sodobnih scenskih umetnosti, vsem sopotnikom in pozornim spremljevalcem odrskih dogodkov, zainteresiranim premišljevalcem, kakor tudi vsem, ki jih sodobna umetnost vznemirja ter pri njih spodbuja raznovrstna problemska vprašanja o položaju posameznika v sodobni družbi.

Informacije in prijave

Z novo Maskino seminaristično sezono začenjajo v ponedeljek, 7. 11. 2016 z dnevom odprtih vrat, na katerem bodo predstavili program za novo sezono 2016/17 ter ob tej priložnosti na kratko odškrnili  tudi pogled v procese in seminaristične aktivnosti pretekle sezone s kratkim in dialoško odprtim kolokvijem.

Seminaristi bodo ob zaključku seminarja sodobnih scenskih umetnosti prejeli potrdilo o udeležbi v Maskinem izobraževalnem procesu in o opravljenem seminarju.

Vpis bo potekal do ponedeljka, 7. 11. 2016. Ob vpisu imajo seminaristi 25 % popust na študijsko literaturo. Več informacij in prijave na: nika.leskovsek@gmail.com ali na polona.calderera@maska.si

Seminaristična srečanja bodo potekala vsak drugi ponedeljek ob 18. uri v prostorih zavoda Maska na Metelkovi 6.