LGL, STA, 29. 1. 2015

Malčki v gledališču

Slovenija se bo v naslednjih dneh pridružila drugim gledališčem po svetu pri organizaciji Small size dnevov s predstavami za otroke do 6. leta starosti.
:
:

Foto: Arhiv LGL

Small size je mrežni projekt 12 gledaliških in kulturnih središč, ki so svoje umetniško raziskovanje posvetili otrokom in razvili posebno strokovno znanje na področju uprizoritvenih umetnosti za zgodnja otroška leta. Mreža, ki je bila ustanovljena leta 2005 s podporo Evropske komisije, omogoča srečevanja, izmenjavo izkušenj in znanja ter razvijanje skupnih projektov in širjenje informacij in izsledkov raziskovanj. Prizadeva si za krepitev zavesti o pomenu gledališke umetnosti za najmlajše s cilji, ki vključujejo spodbujanje njihovih ustvarjalnih sposobnosti in primerjavo različnih evropskih kulturnih tradicij. Poleg tega skuša uveljavljati projekte in dogodke, ki z odpiranjem novih možnosti za raziskovanje in sodelovanje podpirajo razvoj izobraževanja in vzgojnih programov za učitelje in umetnike, ki vzgajajo najmlajše, ter za producente in izvajalce, ki pripravljajo predstave za otroško občinstvo.

Od 30. januarja do 1. februarja bodo po vsem svetu (od Helsinkov do Madrida, od Londona do Salzburga, od Bukarešte do Mexico Cityja …) potekali Small size dnevi, ko bodo gledališča čas in prostor namenila prav najmlajšim obiskovalcem. Small size se s tem dogodkom širi izven meja Evrope, saj pri izvedbi 52 prireditev sodeluje 19 držav. Small size dnevi bodo združili najmlajše gledalce in njihove družine v skupnem spoznanju, da ima umetnost v naših življenjih, že vse od rojstva naprej, prav posebno vrednost in pomen. V Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki je članica mreže Small size, si bodo obiskovalci lahko ogledali lutkovni predstavi Saše Eržen v režiji Silvana Omerzuja Ti loviš! in Zverjašček v režiji Jake Ivanca.

Projekt je, kot piše na spletni strani LGL, pomemben, saj veliko staršev že kmalu po rojstvu otroka zanima, kdaj je primeren trenutek, ko lahko z otrokom obiščejo gledališče.

Razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek meni, da gledališke predstave za otroke dosežejo svoj namen, če so te v skladu z osnovnimi zakonitostmi otrokovega razvoja v posameznem obdobju. Zato v lutkovnem gledališču priporočajo, da starši otroka prvič v gledališče pripeljejo, ko dopolni eno leto, ob čemer morajo biti pozorni, da obiščejo predstavo, namenjeno prav tej starostni skupini. Te predstave so namreč prilagojene najmlajšim: so kratke, enostavne, dvorana pa ni povsem zatemnjena, da otroka ni strah.

Povezava: Projekt Small size