STA/Maja Čehovin, 28. 12. 2011

Leto 2011: Postavljeni temelji za zagon Centra sodobnih plesnih umetnosti

Vlada je julija ustanovila javni zavod Center sodobnih plesnih umetnosti (CSPU), ki ga od septembra vodi v.d. direktorja Igor Teršar. CSPU bo slovenski javnosti predstavljal vrhunsko slovensko in mednarodno sodobno plesno ustvarjalnost ter izvajal dejavnosti na področju sodobnega plesa v slovenskem in mednarodnem prostoru, je dejal Teršar.
:
:

"CSPU bo ustanova, ki bo spodbujala mednarodno izmenjavo in mreženje ter promovirala raziskovalno dejavnosti na področju teorije in zgodovine sodobnega plesa. Poudaril bi še povezovanje s sorodnimi javnimi in zasebnimi institucijami doma in v tujini, povezovanje z nacionalnimi in drugimi izobraževalnimi programi za sodobni ples ter sodelovanje pri zagotavljanju vadbenih in uprizoritvenih prostorov za umetnike in skupine v skladu z načeli dostopnosti," je o vlogi CSPU povedal Teršar.

Od imenovanja je Teršar kot v.d. direktorja CSPU uredil pravno-formalni status centra ter med drugim pripravil investicijski program, programa dela in finančni načrt zavoda za leto 2011. Prav tako je Teršar bdel nad obnovo sedeža javnega zavoda na Zaloški cesti 65. Trenutno obnavljajo nekaj več kot polovico vseh površin, če se bo vse izteklo po načrtih, pa naj bi vrata prostorov odprli sredi januarja.

Površina prostorov CSPU na Zaloški cesti znaša 310 kvadratnih metrov. V sklopu drugega dela obnov, ki bodo potekale v letu 2012, je v omenjenih prostorih predviden tudi rezidenčni center, če bodo to le omogočala razpoložljiva sredstva. Sicer prostor ne omogoča vadbenih prostorov znotraj zgradbe, obstajajo pa pogoji za vzpostavitev študijskega centra. Vadbeni prostori za ustvarjalce bodo zagotovljeni v bližnjih Španskih borcih.

Za delovanje CSPU v letu 2011 je vlada namenila 275.000 evrov. Nekaj več kot 243.000 evrov je bilo namenjenih za stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, 22.000 evrov so znašali programski stroški, slabih 10.000 evrov pa splošni stroški delovanja.

Največji strošek v letu 2011 je za center predstavljal nakup mobilnega studia v vrednosti 135.000 evrov. Nakupu so bili naklonjeni tako v Društvu za sodobni ples Slovenije kot na ministrstvu za kulturo, kjer so pripravili analizi, ki sta pokazali, da samo v Ljubljani primanjkuje najmanj šest vadbenih studiev. Mobilni studio je modularni montažni objekt, ki vsebuje električno ogrevanje, sanitarije, tuš kabino in garderobo. "Lokacija za postavitev studia še ni dokončno določena, bo pa to ena prvih nalog vodstva CSPU v letu 2012. Studio bo možno tudi razstaviti in ga postaviti na drugo lokacijo," je za pojasnil Teršar.

Teršar, ki na CSPU ni zaposlen, je doslej deloval z minimalno pomočjo honorarnih sodelavcev, brez področnih pomočnikov. Kljub temu, da je bil zavod ustanovljen že julija, vlada do sedaj še ni imenovala sveta zavoda. Prav svet zavoda pa ima pomembno vlogo za njegovo delovanje, saj sprejema vrsto pravilnikov ter daje predloge k programu zavoda. Teršar upa, da bo vlada svet imenovala čim prej.

Glede imenovanja sveta zavoda CSPU je državni sekretar na ministrstvu za kulturo Jožef Školč pojasnil, da so na ministrstvu sicer že pozvali pristojni organ MOL, Društvo za sodobni ples Slovenije in Umetniško gimnazijo za sodobni ples naj posredujejo imena kandidatov, ki bi delovali v svetu zavoda. Do zapleta je prišlo, ker nekateri od predlaganih kandidatov niso dobili pozitivnega mnenja Kadrovsko akreditacijskega sveta. Glede kandidatov, ki niso dobili pozitivnega mnenja, morajo ponovno steči pogovori, je dodal.

To, da svet zavoda še ni bil imenovan, je vplivalo tudi na pripravo načrta in programa CSPU v letu 2012. Teršar je dejal: "Ministrstvo za kulturo nas je v oktobru pozvalo k pripravi finančnega načrta in programa dela za leto 2012. Ker svet zavoda še ni bil imenovan, sem kot v.d. direktorja zaprosil ministrstvo za podaljšanje roka oddaje programov."

Teršarja, ki je tudi direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), je za v.d. direktorja CSPU imenovala nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca. Na položaj v.d. direktorja CSPU je nastopil s 1. septembrom za obdobje največ enega leta, a je, kot je dejal, nedavno ministra za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Boštjana Žekša zaprosil za razrešitev s funkcije v.d. direktorja CSPU.

"Razlog za takšno odločitev je opravljanje funkcije direktorja JSKD, ki postaja zaradi vedno večjega obsega del in nalog, ki so posledica zaostrenih gospodarskih in finančnih pogojev, čedalje zahtevnejša in odgovornejša. Razumljivo je, da to zahteva čedalje več časa, kar povzroča mojo dodatno obremenjenost," je pojasnil Teršar.

Školč je potrdil, da so Teršarjevo prošnjo za razrešitev s funkcije v.d. direktorja CSPU prejeli. "Teršarja smo zaprosili, naj počaka toliko časa, da najdemo neko rešitev. Ta bo v tem trenutku ponovno lahko zgolj začasna," je poudaril. Školč razmišlja, da bi za pol leta ali morda za leto dni določili novega v.d. direktorja. Tako bi rešili sprotne zadeve in pa morebitne dileme v zvezi z delovanjem zavoda ter pripravili program delovanja CSPU za leto 2012. "Z ministrom Žekšem sva delala vse za to, da se te stvari razčistijo v korist delovanja zavoda," je sklenil Školč.