SNG Drama Ljubljana, 6. 3. 2017

Kralji ulice bodo ponovno obiskali Dramo

Na povabilo SNG Drama Ljubljana Društvu Kralji ulice si bo v ponedeljek, 6. marca, ob 20.00 v Mali drami okoli 100 brezdomnih z različnih koncev Slovenije brezplačno ogledalo uprizoritev Tarzan Roka Vilčnika rokgreja v režiji Eve Nine Lampič, predstavo ki bo v kratkem gostovala tudi na 26. festivalu Dnevi komedije v Celju in 47. Tednu slovenske drame v Kranju.

Foto: Nada Žgank

Osrednje slovensko dramsko gledališče in primarna nevladna organizacija za pomoč brezdomnim sedaj že s četrtim sodelovanjem v tej obliki ponovno opozarjata na pomembnost reševanja problema brezdomstva in spodbujanja družbenega vključevanja brezdomnih na vseh področjih.

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana in društvo Kralji ulice želita brezdomnim z različnih koncev Slovenije prijateljsko omogočiti že četrto skupinsko doživetje gledališke umetnosti. V preteklih letih so si brezdomni iz Ljubljane in drugih delov Slovenije navdušeno ogledali uprizoritve Ko sem bil mrtev Ernsta Lubitscha v režiji Diega de Bree, Prah Györgyja Spirója v režiji Vinka Möderndorferja ter Nekaj sporočil za vesolje Wolframa Lotza v režiji Sebastijana Horvata. Po koncu ponedeljkovega Tarzana bodo gostje večera lahko delili svoje vtise o predstavi tudi z igralci. Sproščeno druženje in pogovor v preddverju Male drame bo s svojimi dobrotami radodarno popestrilo podjetje Žito / Podravka.

SNG Drama Ljubljana želi kot pobudnik sodelovanja skupaj z brezdomnimi ponovno opozoriti javnost, pristojne državne organe in različne javne in druge ustanove, da je tudi kulturno-umetnostno vključevanje brezdomcev zelo pomemben korak na poti njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbeno življenje ter, da se z brezdomstvom na žalost sooča ali se mu v času vse bolj razslojene družbene realnosti nevarno približuje čedalje več ljudi.

»Brezdomstvo je življenjska situacija, v kateri ima posameznik praviloma onemogočen dostop do osnovnih življenjskih dobrin, do kulture pa še toliko bolj, čeprav je enako ali celo bolj pomembna. Naši uporabniki kažejo zanimanje za kulturno udejstvovanje in se radi udeležujejo raznovrstnih kulturnih prireditev, katerih obisk nam prijazno omogočajo razne kulturne ustanove. Zato seveda spodbujamo in pozdravljamo zdaj že tradicionalno pobudo SNG Drame, ki nam omogoča ogled gledališke predstave. Vsaka pridobljena pozitivna izkušnja je korak k napredku in doprinos brezdomnemu pri ponovnem vključevanju v družbo,« je povedala izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar, zaposlena tudi v dnevnem centru Kraljev ulice.

Društvo Kralji ulice

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo. Programi, ki jih izvaja Društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam prebivalstva. Društvo nudi uporabnikom strokovno pomoč in potrebe socialno ogroženih zadovoljuje z inovativnimi strokovnimi pristopi in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogoča in povečuje njihov dostop do družbenih virov.