STA, 31. 1. 2013

Koordinacija za samozaposlene predlaga ukrepe za izboljšanje davčne zakonodaje

Člani Koordinacije za samozaposlene so opravili oceno učinkov nove davčne zakonodaje na samozaposlene v kulturi. Na podlagi ocene so na ministrstvo za finance naslovili javno pismo, v katerem predlagajo ukrepe, ki bi lahko kratkoročno omilili negativne posledice nove zakonodaje, so sporočili iz koordinacije. Njihove zahteve lahko podprete tudi s podpisom peticije.

Kot začasne kratkoročne ukrepe podpisniki pisma predlagajo, da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi pri izračunu dohodnine upoštevajo splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane in olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

Prav tako se zavzemajo za to, da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi, kot najranljivejšim subjektom na trgu, vrne posebna 15-odstotna olajšava, ki pripada posameznikom, ki v finančnem letu zaslužijo do 25.000 evrov ne glede na to, ali imajo s strani ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport priznano pravico do plačila prispevka ali ne.

"Z upoštevanje 15-odstotne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi bi to tudi v sistemu normiranih stroškov pripeljalo do približno enake davčne obremenitve, kot so jo imeli tisti z najnižjimi dohodki pred uvedenimi spremembami, ki so njihovo davčno breme bistveno povečale," pojasnjujejo.

Med predlogi je navedeno tudi, da naj bi se posameznikom s statusom samozaposlenega davek od prihodkov iz dejavnosti samozaposlenih v kulturi obračunaval na podlagi plačane realizacije in ne na podlagi fakturirane realizacije. Skladno s tem naj bi se tudi akontacija dohodnine plačevala na osnovi realiziranih plačil, ne pa na osnovi zaslužka preteklega leta. Prav tako predlagajo, da se za posameznike s statusom samozaposlenega v kulturi ohrani minimalna pokojninska osnova oziroma se prehodno obdobje za prehod z minimalne na najnižjo pokojninsko osnovo podaljša in izenači s prehodnim obdobjem za podjetja.

Predstavniki Projektne skupine za samozaposlene na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter predstavniki ministrstva, pristojnega za kulturo, se bodo v prihodnjih dneh tudi sestali s predstavniki ministrstva za finance z namenom, da jim podrobneje predstavijo "škodljive učinke sprejetih sprememb in svoje predloge ukrepov".

Koordinacija za samozaposlene je neformalno združenje stanovskih društev s področja kulture, ki se je prvič povezalo leta 2011 ob objavi osnutka predloga sprememb uredbe o samozaposlenih.

Povezave: