Bunker, 21. 4. 2015

Konferenca Ready to Change/Pripravljeni na spremembo

Zavod Bunker Ljubljana v tem tednu organizira mednarodno konferenco Pripravljeni na spremembo: Premišljanje odnosa med umetniki in skupnostmi (Ready to Change: Rethinking the Relationship Between Artists and Communities), ki bo potekala 22. in 23. aprila v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana.

Duša, šum, ventil in žica / Foto: MADSTER

Tesne povezave med različnimi skupnostmi in umetniško produkcijo so stare toliko kot umetnost sama. Umetniki so ustvarjali v njih, z njimi in zanje. Zaradi spreminjajočih se pomenov in povezav lahko seveda na ta posebni stik pogledamo iz različnih zornih kotov. Odločili smo se, da na tej konferenci izpostavimo participatorne umetniške pristope, ki neposredno vključujejo skupnosti. Ne bomo samo brez zadržkov hvalili posameznih pristopov, ampak jih bomo kritično pretresli in proučili njihove omejitve ter tudi njihove posledice za umetnike in ciljne skupnosti.

V torek, 21. aprila od 11.00 do 18.00 pripravljamo preddogodek – delavnico z naslovom Oblike participacije, ki jo bosta vodila priznana strokovnjaka za participatorne umetnosti, Roger Bernat (Francija), Roberto Fratini Serafide (Italija/Španija).

Uradno bomo odprli konferenco v sredo, 22. aprila ob 10.30, sledilo bo predavanje Roberta Fratinija Serafide z naslovom Obredi nepotrpežljivosti in po predavanju kratka diskusija o razvoju participatornih praks v umetnosti.

Popoldan, ob 15. uri bo okrogla miza z naslovom Neuspešni poskusi vključevanja, kjer bodo mednarodni in slovenski govorci predstavili primere vključevanja občinstva v umetniške procese, ki niso bili uspešni. V razpravi, ki bo sledila, se bomo posvetili razlogom za to in te primere uporabili kot izhodišča za učenje o izzivih in kompromisih, do katerih nas lahko privedejo participatorni pristopi. Med drugimi bodo sogovorniki: Rosemary Lee (Artsadmin, Velika Britanija), Urša Jurman (KUD Obrat, Slovenija), István Szakáts (Altart, Romunija), Emilia Giudicelli (3art3, Francija), Eva Rún Snoradóttir (Kviss Búmm Bang, Islandija), Alenka Pirman (Društvo za domače raziskave, Slovenija). Okroglo mizo bo morderirala Ida Daniel (Mighty Pressure Cooker, Bolgarija).

Naslednji dan, 23. aprila bomo konferenco nadaljevali ob 11.00 s predavanjem filozofinje in umetniške teoretičarke Bojane Kunst z naslovom Vez participacije in prekarizacije, v katerem bo predavateljica razmišljala o zvezi med dvema pojmoma, kjer prvi opisuje neoliberalni način vladanja, drugi pa splošni obrat v vizualni in uprizoritveni umetnosti predvsem v zadnji dekadi. Kako misliti to čudno, ne le naključno istočasnost prekarizacije in participacije? Predavanju bo sledila debata, ki jo bo moderiral srbski umetnik Bojan Djordjev.

Popoldan, ob 15. uri bo sledila okrogla miza z naslovom Pristop k mladim občinstvom, ki jo bosta moderirali Katarina Slukan in Alma R. Selimović iz zavoda Bunker, sodelovali pa bodo govorci: Robert Kroflič (Filozofska fakulteta, Slovenija), Urška Breznik (neodvisna kulturna delavka, Slovenija), Silvia Botirolli (Santarcangelo Festival, Italija), Jurij Krpan (Galerija Kapelica, Slovenija) in John Hunter (Non Zero One, Velika Britanija).

Vsak večer bomo pripravili tudi umetniški program. V torek, 21.4. ob 20.00 predstavljamo Tomaža Groma s predstavo Duša, šum, ventil in žica, v sredo, 22.4. v sodelovanju z zavodom Aksioma pripravljamo predavanje, film, razstavo in igranje namizne igre The Game of War – Igra vojne z Richardom Barbrookom. V četrtek, 23.4. bomo ob 18.30 predvajali dokumentarni film The Record at Noorderzon, ob 19.00 pa bodo zanimivi slovenski umetniki goste konference povabili na Umetniške večerje.

Konferenco Pripravljeni na spremembo: Premišljanje odnosa med umetniki in skupnostmi (Ready to Change: Rethinking the Relationship between Artists and Communities) organiziramo v okviru mednarodnega projekta Create to Connect, ki ga skupaj izvaja 13 evropskih kulturnih in raziskovalnih organizacij. V okviru Create to Connect si želimo ustvariti močne in dolgotrajne vezi med umetniki, kulturnimi delavci, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije smo se zavezale, da bomo raziskovale in poiskale nove pristope za izobraževanje občinstva kot tudi produkcijske modele ter občinstvo vključevale na nove inovativne načine in poskušale skupaj z občinstvom ustvariti nove javne platforme bodisi fizično, prek dialoga ali participacij. Projekt Create to Connect podpira Evropska unija preko programa Kultura.

Vsi dogodki v okviru konference so brezplačni.

Povezava: