STA, 5. 5. 2011

Igličeva odgovarja na sporočilo ministrstva za kulturo glede zadeve Ban

Na spletni strani ministrstva za kulturo je od 21. aprila objavljeno javno sporočilo Kršitve in zlorabe v Drami. V njem med drugim piše, da je odgovor ravnatelja SNG Drama Iva Bana na ministrstvo prispel prepozno ter brez pooblastila za zastopanje ravnatelja. Pravna pooblaščenka kolektiva in ravnatelja SNG Drama Ljubljana Ana Iglič očitke zavrača.
:
:

foto Domen Grögl STA

Odgovor smo priporočeno po pošti poslali 18. aprila, z razlogi za možnost predčasne razrešitve pa je bil Ban seznanjen 18. marca, je spomnila Igličeva. Zadnji dan 30-dnevnega roka se je iztekel v nedeljo, 17. aprila, po zakonu o splošnemu pravnemu postopku se potemtakem zadeva vloži naslednji dan, dan oddaje na pošto pa šteje kot dan, ko ga prejme organ. Imamo tudi potrdilo o oddaji pošiljke, je dodala.

Po pisanju ministrstva je bil odgovor poslan s strani "pooblaščenke, ki ni predložila niti pooblastila za zastopanje ravnatelja". Igličeva je dejala, da tudi to ne drži. Odgovor smo istočasno poslali na ministrstvo in vlado. Od vlade smo že prejeli sporočilo, iz katerega je razvidno, da je bilo pooblastilo priloženo. Iz potrdila o oddaji pošiljke pa je videti, da je bila enaka pošiljka poslana na oba naslova, je opomnila.

V omenjenem pismu so opozorili tudi na vprašljivost pristojnosti ministrice za kulturo Majde Širca za razrešitev ravnatelja ljubljanske Drame. Po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ima po besedah Igličeve ministrica pristojnost zgolj za imenovanje ravnatelja, ne pa tudi za njegovo razrešitev. Za razrešitev je treba upoštevati zakon o zavodih, ki pa predvideva, da ravnatelja razreši ustanovitelj ali pa svet zavoda, je dejala.

Banov odgovor je bil glede na sporočilo ministrstva "podkrepljen z grožnjami" in trditvijo, da gre v njegovem primeru "za politično razrešitev". Igličeva je povedala, da je v odgovoru navedla "zgolj pravna opozorila na pravne posledice protipravnega ravnanja". Pri tem se je sklicevala na temeljne človekove pravice. Zapisala pa je tudi, da bo v primeru, če ministrica ne bo počakala na odločitev vlade, zoper nje podan sum kaznivega dejanja nevestnega in malomarnega dela. "Jaz pravim, da to ni grožnja," je dodala.

O možnosti predčasne razrešitve Bana sta se izrekla tudi svet in strokovni svet SNG Drama Ljubljana. Svet zavoda je v odgovoru zapisal, "da ni proti razrešitvi". Predsednik strokovnega sveta zavoda Alen Jelen pa je povedal, da so zadevo obravnavali na redni seji in soglasno podali mnenje, "da v zahtevi niso podana nobena strokovna vprašanja, o katerih bi se moral izreči strokovni svet".

Svet zavoda je bil tudi naprošen, naj imenuje komisijo za pregled dokumentacije v zvezi z navedbami, zapisanimi v anonimni prijavi, ki so jo na ministrstvo prejeli septembra lani. V anonimki so bili Banu med drugim očitani zloraba položaja zaradi uporabe službenega vozila za zasebne namene, uporaba službene kartice za zasebne nakupe in nezakonito izplačilo honorarjev. Komisija je kršitve potrdila, Igličeva pa zanikala.

Izrekla se je le glede uporabe službene kartice za zasebne nakupe. Svet zavoda je po njenih besedah v tem primeru ugotavljal kršitve po kolektivni pogodbi. "Raba kartice je disciplinska kršitev, za katero se lahko po zakonu o delovnih razmerjih izreče samo opomin, ne pa razrešitev," je pojasnila.

Na ministrstvu za kulturo trenutno preučujejo Banov odgovor, mnenji sveta in strokovnega sveta ljubljanske Drame ter ostala mnenja in dokumentacijo v zvezi z zadevo.