PTL, 11. 5. 2010

Festival Ukrep 2010

Vabljeni na 2. Ukrep, festival plesnih perspektiv, ki se bo dogajal med četrtkom, 13.05., in nedeljo, 16.05. 2010, v Plesnem teatru Ljubljana.

foto PTL
Nastanek Ukrepa

Ukrep, festival plesnih perspektiv, je svojo prvo izdajo doživel maja leta 2008 v PTL. Pobudo zanj sta dala kritik in publicist Rok Vevar ter plesalka in koreografinja Sinja Ožbolt na podlagi ocene, da se je v Sloveniji pojavila nova generacija umetnikov s področja sodobnega plesa in hibridnih scenskih form in da je tej generaciji treba zagotoviti večjo vidnost in prepoznavnost v javnosti. Izkazalo pa se je tudi, da sveža plesna produkcija ni več vezana izključno na ljubljanski kulturni prostor. Tako je prvi Ukrep vrsto mladih plesnih umetnikov iz Marbora in Kranja prvič predstavil v Ljubljani, ne da bi se zapletal v umetniške kompromise na osnovi uravnotežene regijske kulturne politike. Bil je kvaliteten in svež. In takšen bo tudi letošnji Ukrep.

Cilji Ukrepa

Festival plesnih perspektiv »Ukrep« je zamišljen kot bienalni festival, ki si je zastavil naslednje cilje: (1) združiti domače plesne ustvarjalce na začetku njihovih samostojnih poti v kreativnem dialogu, (2) odzvati se na vsakokratne potrebe plesne scene z akrtikulacijo pogojev za kratkoročni in dolgoročni razvoj vsebin sodobnega-plesa v Sloveniji, (3) postaviti v kreativni dialog umetnike, teoretike in producente sodobnega plesa v Sloveniji, (4) se disciplinirano izogibati lamentaciji o kulturni-politiki, (5) prizadevati si za decentralizirano sodobno-plesno sceno v Sloveniji z združevanjem plesnih ustvarjalcev iz različnih slovenskih mest, (6) odpirati nove forme in metode festivalskega programiranja, v skladu z vsakokratnimi potrebami, (7) izzvati reaktivnost sodobnega plesa na umetniške, družbene, politične probleme določenega sodobnega trenutka, (8) pripraviti sodobni ples določenega trenutka na redefinicijo, reteritorializacijo in reaktikulacijo svojega sodobnega in emancipatornega modusa ter (9) s selekcijami, strategijami in ukrepi artikulirati vznikajoče fenomene sodobnega plesa na enem mestu.

Ukrep 2010

Ukrep 2010 je zasnovan na osnovi ocene, da v slovenskem plesnem prostoru primanjkuje plesnih dramaturgov in da so v slovenskem prostoru umetniške in kulturne prakse med sabo segregirane. S spremembo družbeno-političnega konteksta v Sloveniji na začetku 90. let so se umetniške in kulturne prakse, zaradi novih načinov življenja in proizvodnje, izrazito segregirale. Če je bilo za kulturni in umetniški prostor od konca 70. let do osamosvojitve pri nas značilno, da so se umetniške in kulturne prakse med sabo mešale in oplajale, so se te s prehodom v drugo družbeno-politično paradigmo začele izrazito teritorializirati, odtujevati ena od druge. Na ta način so se med sabo začeli ločevati ustvarjalci, ideje, pa tudi občinstva.   

Zato smo z Ukrepom 2010 iniciirali pet plesnih projektov, v katerih plesalci in koreografi sodelujejo (1) z ustvarjalci iz drugih umetniških in kulturnih praks ter (2) z mlajšimi dramaturškimi skupinami. V skladu z našimi izhodišči nam je Maska Ljubljana pomagala pripraviti dramaturško konferenco na temo dramaturgije (v plesu), na Ukrepu pa bodo predstavljeni še trije projekti, ki se na ta ali oni način skladajo z našimi programskimi izhodišči: uvajajo nove načine sodelovanj, ustvarjajo hibridne umetniške formate in presegajo teoritorije posameznih umetniških praks. To so predstave: Utopija I, v režiji Sebastijana Horvata in v produkciji E.P.I. Centra, Komad za Matjaža Hanžka, ki ga je skonceptualiziral in zrežiral Samo Gosarič in je bil lani v PTL predstavljen v njegovem programskem segmentu »prvenci« ter večmedijski performans Fiktivne situacije III avtorjev Nike Autor, Mihe Ciglarja in Tine Valentan, ustvarjen v produkciji IRZU – Inštituta za raziskovanje zvočnih umetnosti.  

Kaj je Medukrep?

Medukrep je izobraževalno-raziskovalen program, ki vselej poteka na liho leto – ko nimamo v programu festivala Ukrep  – in ki s cikli delavnic in predavanj zagotavlja umetnikom kvalitetne kontekstualizacijo tem in ustvarjalnih modusov, ki so kasneje z razultati predstavljeni na festivalu Ukrep. Medukrep je reakcija na pomanjkanje izobraževalnih modulov za področje sodobnega plesa v Sloveniji in je ustvarjalna delavnica vsakokratnega Ukrepa.  

Zeključek

Ukrep 2010 je poskus razvojno naravnanega festivalskega formata, ki daje prednost procesu pred razultatom ter ustvarjalcem in različnim kulturnim akterjem omogoča, da na plesno polje vstopajo z novimi načini sodelovanj. Ukrep daje skupaj s svojim programom Medukrep prednost gnojenju in gojenju pred žetvijo. Poskusom pred razultati. V slovenski plesni prostor vstopa kot singularna kulturno-umetniška iniciativa z željo, da bi jo prostor kot tako prepoznal in da bi se njenega ukrepanja nalezel. Ne dela si utvar, da lahko reši vse probleme slovenskega sodobnega plesa, vendar meni, da je lahko dober prispevek in zgled. Da je nemara lahko tudi ustrezno ustvarjalno zatočišče, ki s svojim vzdušjem omogoča, da ustvarjalci zmorejo več in da se gledalcem odprejo dodatni recepcijski registri. K temu lahko prispevamo si, zato vas pozivamo na inspirativno ukrepanje!

PREDSTAVITEV USTVARJALCEV IZ 5 SKUPIN, KI BODO SVOJA DELA, USTVARJENA V PORGRAMU MEDUKREP, PREMIERNO PREDSTAVILI NA FESTIVALU UKREP  

Oblačno, veter, 1020 mba, pred korakom

V skupini sodelujejo Lili Mihajlović, plesalka in koreografinja, ki je diplomirala iz fizike na Univerzi v Mariboru, študentka plesnega programa Nomad Dance Academy leta 2008 in trenutno študentka plesne pedagogike v Frankfurtu, diplomirani arhitekt in plesalec Bor Pungerčič iz Celja, študent plesnega programa Nomad Dance Academy 2009, in Domen Šega, diplomirani krajinski arhitekt in plesalec, študent Nomad Dance Academy 2010. Dramaturginja projekta je Jasmina Založnik, diplomirana sociloginja kulture, ki jo poznamo kot producentko in sodelavko festivala Nagib in umetniško voditeljico festivala Performa v Mariboru ter koordinatorico izobraževalnega programa na Maski Ljubljana. Pri projektu kot svetovalki sodelujeta ugledna slovenska plesalka in koreografinja Mateja Bučar, ki s svojimi drznimi plesnimi projekti že tri desetletja odločilno sooblikuje slovenski sodobni ples, ter Ivana Ivković, plesna dramaturginja in članica mednarodno uveljavljene skupine BAD Co. iz Zagreba.

Stiki prostorov, slike teles

V skupini sodelujejo plesalka in koreografinja Jelena Milovanović, plesna pedagoginja na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, plesalki in koreografinji Bojana Mišić in Kaja Valenti, diplomantiki SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance, Samo Gosarič, diplomirani literarni komparativist, režiser in koreograf, sodelavec različnih programov in projektov Maske Ljubljana, specialist za domača in tuja avantgardna gibanja 20. stoletja ter avtor lanskega uspešnega plesnega prvenca Komad za Matjaža Hanžka, ki je nastal v produkciji PTL. Kot dramaturginji pri projektu sodelujeta Nika Arhar, plesna kritičarka in publicistka, diplomirana psihologinja in Simona Hamer, absolventka dramaturgije na AGRFT, dramatičarka ter sodelavka Gledališča Glej. Digitalni umetnik Luka Frelih je eden ključnih sodelavcev LJUDMILe – Ljubljana Digital Media Lab – vse od njegove ustanovitve, ekspert za ustvarjanje najrazličnejših programskih oprem, hacker in sodelavec pri številnih, tudi pionirskih projektih digitalnih umetnosti, Robertina Šebjanič je vizualna umetnica, absolventka Akademije za likovno umetnost in Famul Stuart v Ljubljani, študirala je tudi na Valand School of Fine Arts v Göteborgu na Švedksem, uspešno pa deluje na težko umestljivem polju multimedijskih in tehnoloških umetnosti ter Dominik Mahnič, video in intermedijski umetnik.

Če (ne) nehaš plesati, te ubijem!


V skupini sodelujejo plesalke in koreografinje Maja Kalafatić, diplomantka SEAD Salzburg, Špela Tovornik, diplomantka SVŠGL, smer: sodobni ples, Ana Schnabl, diplomantka filozofije in primerjalne književnosti na FF Ljubljana in Nomad Dance Academy 2009, ter Nina Meško, ki se je s svojimi provokativnimi projekti uveljavila tako doma, kakor tudi v tujini. Njihovi dramaturški sodelavki in soizvajalki pri projektu sta Katja Čičigoj, absolventka primerjalne književnosti in filozofije na FF Ljubljana, in Pia Brezavšček, absolventka umetnostne zgodovine in filozofije na FF Ljubljana. Obe sta že več let redno obiskujeta Maskin Seminar sodobnih scenskih umetnosti, sta sodelavki Šole ustvaralne kritike v Gleju, prispevke pa redno objavljata v različnih domačih festivalskih časopisih (TSD Kranj, Mladi levi, Mesto žensk). Kritike pišeta za Radio Študent in Večer. K sodelovanju v skupini pa so ustvarjalke povabile tudi multimedijsko umetnico Niko Autor in ustvarjalca na področju zvočnih umetnosti Miho Ciglarja.

Moderni časi

V skupini sodelujejo Leja Jurišič, ena najvidnejših slovenskih koreografinj in plesalk mlajše generacije, Barbara Skubic je gledališka dramaturginja in ugledna prevajalka iz angleškega in arabskega jezika, Urša Vidic, diplomantka ALU, se kot umetnica na področju vizualnih umentosti vse bolj uveljavlja tudi v mednarodnem kulturnem prostoru, prav tako Maja Smrekar, diplomantka ALU, ki je na področju intermedijskih umetnosti s svojimi provokativnimi projekti v zadnjih letih vse bolj prepoznavna avtorica.

(P)razno?

V skupini sodelujejo plesalke Evin Hadžialjević, diplomantka plesne šole Laban v Lonodu, Maja Kalafatić, Jasna Zavodnik in Špela Tovornik pa so diplomantke plesne akademije SEAD v Salzburgu. Gre za talentirane mlade plesalke in koreografinje. Kot mentorja v skupini sodelujeta uveljavljena domača koreografinja in plesalka Jana Menger in režiser Sebastijan Horvat.
Špela Sodja, SiGledal, 16. 5. 2010
Zakaj bi se morali udeležiti Ukrepa 2010