SNG Drama Ljubljana, 6. 4. 2010

Dvižna ploščad za invalide za vhod v Malo dramo

V četrtek, 1. aprila so v SNG Drama Ljubljana postavili v uporabo dvižno ploščad za invalide pred vhodom v Malo dramo.

foto Peter Uhan

Projekt je finančno  zvečine podprlo Ministrstvo za kulturo, deloma pa so sredstva prispevala tudi nekatera podjetja in zveze invalidskih organizacij.

foto Peter Uhan

Ploščad omogoča vstop gibalno oviranim osebam tudi v dvorano Male drame (vstop na veliki oder je mogoč že nekaj let).

foto Peter Uhan

Po otvoritvi so si predstavniki invalidskih organizacij ogledali igro Conorja McPhersona Jez.

SNG Drama Ljubljana, 1. 4. 2010
Otvoritev dvižne ploščadi