Kim Komljanec, 17. 3. 2019

Drugo srečanje programa Z Besedo na ODEr - ZBODE

S programom Z Besedo na ODEr – ZBODE se pod okriljem ZDUS-a Kim Komljanec zavzema za slovensko dramatiko in njene avtorje. V torek, 19. 3. 2019 ob 18.00 vabi vse, za oder pišoče na drugo srečanje.
:
:

Foto: Schutterstock

Na drugem srečanju programa Z Besedo na ODEr - ZBODE bodo na dnevnem redu naslednje teme:

- trendi uprizarjanja slovenske dramatike v zadnjih desetih letih (kaj nam povejo in kako naprej)

- pogodbe in honorarji ter položaj piscev v pogajalskem procesu s producenti (in kako ta položaj izboljšati)

- možnosti in priložnosti za razvijanje dramskih besedil in poklicno izobraževanje dramatikov

- stanovsko povezovanje v okviru ZDUS (in kakšne so prednosti le-tega)

Dotaknili se bodo tudi drugih tem, prisluhnili novim predlogom in se organizirali v delovne skupine.

ZDUS, Kim Komljanec

Kim Komljanec, 20. 2. 2019
Z Besedo na ODEr – ZBODE (drugič)
Kim Komljanec, 28. 1. 2019
Z Besedo na ODEr – ZBODE
Kim Komljanec, 28. 1. 2019
Z Besedo na ODEr – ZBODE
Kim Komljanec, 20. 2. 2019
Z Besedo na ODEr – ZBODE (drugič)