Drugo srečanje programa Z Besedo na ODEr - ZBODE

Avtor: Kim Komljanec

S programom Z Besedo na ODEr – ZBODE se pod okriljem ZDUS-a Kim Komljanec zavzema za slovensko dramatiko in njene avtorje. V torek, 19. 3. 2019 ob 18.00 vabi vse, za oder pišoče na drugo srečanje.


Foto: Schutterstock

Na drugem srečanju programa Z Besedo na ODEr - ZBODE bodo na dnevnem redu naslednje teme:

- trendi uprizarjanja slovenske dramatike v zadnjih desetih letih (kaj nam povejo in kako naprej)

- pogodbe in honorarji ter položaj piscev v pogajalskem procesu s producenti (in kako ta položaj izboljšati)

- možnosti in priložnosti za razvijanje dramskih besedil in poklicno izobraževanje dramatikov

- stanovsko povezovanje v okviru ZDUS (in kakšne so prednosti le-tega)

Dotaknili se bodo tudi drugih tem, prisluhnili novim predlogom in se organizirali v delovne skupine.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/drugo-srecanje-programa-z-besedo-na-oder-zbode