Slovenski gledališki muzej, 21. 6. 2009

Dramaturški koncepti v slovenskem gledališču 1950 – 1970

Dramaturg kot „človek v senci“ v Jesenkovi strokovno neoporečno napisani študiji, stopi na plano in postane osebnost, „okoli katere se zbirajo vse silnice (gledališkega) časa. (Denis Poniž)

 

Dramaturg in teatrolog Primož Jesenko v svoji razpravi kar najbolj natančno popisuje in dokumentira dvajset let slovenskega gledališča, pa ne le gledališča, ampak skozenj tudi duhovno klimo slovenske družbe na poti iz realnega v samoupravni socializem – vse do pojava „anarholiberalizma s konca 60.ih let prejšnjega stoletja. Jesenko dokazuje, da dramaturgija ni le nauk o drami in dramski umetnosti, ampak da je še zlasti v obravnavanem obdobju igrala nadvse pomembno vlogo „pri oblikovanju slovenske omike“, kar je zasluga prav Herberta Grȕna, Lojzeta Filipčiča in Bojana Štiha.

Slovenski gledališki muzej

Slovenski gledališki muzej, 14. 6. 2011
Slovenija že petič na Praškem kvadrienalu
SMG, Slovenski gledališki muzej, AGRFT, Center urbane kulture Kino Šiška, 9. 3. 2010
Simpozij: »Prekvasenje« slovenske dramatike in gledališča
Slovenski gledališki muzej, 1. 11. 2013
Pedagoška dejavnost SGM